Thứ tư,  23/06/2021

UNDP ủng hộ Việt Nam đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý

Ngày 13-9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Đối tác pháp luật lần thứ bẩy với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý” dưới sự đồng chủ trì của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Văn Hiện và ông John Hendra – Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.Tại Diễn đàn lần này, các bên đã ghi nhận những thành tựu đạt được của Việt Nam trong việc thực hiện hai Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW. Hệ thống pháp luật Việt Nam và công tác thực thi pháp luật đã có những bước đổi mới và chuyển biến đáng kể cả về chất và lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia độc lập cũng cho rằng, việc thực hiện pháp luật trở nên khó khăn khi có sự can thiệp mạnh mẽ vào môi trường kinh doanh của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua các doanh nghiệp nhà nước và mệnh lệnh hành chính.Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật trong lĩnh vực quyền con người nói riêng vẫn còn một...

Ngày 13-9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Đối tác pháp luật lần thứ bẩy với chủ đề “Tăng cường tiếp cận công lý” dưới sự đồng chủ trì của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Văn Hiện và ông John Hendra – Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn lần này, các bên đã ghi nhận những thành tựu đạt được của Việt Nam trong việc thực hiện hai Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW. Hệ thống pháp luật Việt Nam và công tác thực thi pháp luật đã có những bước đổi mới và chuyển biến đáng kể cả về chất và lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia độc lập cũng cho rằng, việc thực hiện pháp luật trở nên khó khăn khi có sự can thiệp mạnh mẽ vào môi trường kinh doanh của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua các doanh nghiệp nhà nước và mệnh lệnh hành chính.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật trong lĩnh vực quyền con người nói riêng vẫn còn một số điểm chồng chéo, dẫn đến hiểu sai trong quá trình áp dụng. Thậm chí, trong một số trường hợp, pháp luật đã có quy định nhưng lại vướng mắc ở công đoạn thực thi cấp cơ sở. Chẳng hạn như Việt Nam đã có quy định về quyền đi học của trẻ em có HIV/AIDS hay về việc vợ chồng cùng đứng tên sở hữu tài sản… nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng diễn ra đúng luật. Đây là trở ngại chính đối với sự phát triển của xã hội và việc thực hiện các quyền con người theo luật định.

Theo ông Nicholas Booth – Cố vấn chính sách về pháp quyền và tiếp cận công lý (UNDP Việt Nam), trao quyền pháp lý là một hoạt động mang tính toàn cầu khi mà trên toàn thế giới có tới bốn tỷ người đang bị cướp đi cơ hội cải thiện cuộc sống và thoát khỏi đói nghèo. Đơn cử như việc đăng ký khai sinh, một người nếu không được đăng ký khai sinh thì có thể coi không có “chìa khóa” để tiếp cận các dịch vụ pháp lý và thực thi quyền.

Ủng hộ cách làm hết sức sáng tạo của Việt Nam trong hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, Phó Giám đốc quốc gia UNDP Việt Nam Christophe Bahuet cho biết, sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, nhất là ở cơ sở.
Theo Nhandan