Chủ nhật,  20/06/2021

Lực lượng Hải quan "vào cuộc" kiểm tra khai báo giá sữa

Trước tình trạng một số doanh nghiệp nhập mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi nâng giá sữa bất thường, gây tâm lý không tốt cho thị trường trong nước, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các lực lượng tiếp nhận tờ khai, kiểm tra giá thuế, kiểm tra thực tế hàng hóa và lực lượng kiểm tra sau thông quan... tại các cục hải quan địa phương trong cả nước "vào cuộc" để ngăn chặn tình trạng này.Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, mặt hàng sữa thành phẩm sẽ đưa vào danh mục quản lý hàng trọng điểm tại các cục hải quan địa phương để tăng cường công tác quản lý giá nhập khẩu. Các lực lượng kiểm tra trong thông quan (tiếp nhận, giá thuế, kiểm hóa, hoàn thành tờ khai) tăng cường kiểm tra việc khai báo giá sữa thành phẩm nói chung và sữa dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi nói riêng. Nếu mức giá sữa khai báo có sự biến động tăng cao hơn 10% trở lên so mặt hàng cùng loại thì chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra,...

Trước tình trạng một số doanh nghiệp nhập mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi nâng giá sữa bất thường, gây tâm lý không tốt cho thị trường trong nước, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các lực lượng tiếp nhận tờ khai, kiểm tra giá thuế, kiểm tra thực tế hàng hóa và lực lượng kiểm tra sau thông quan… tại các cục hải quan địa phương trong cả nước “vào cuộc” để ngăn chặn tình trạng này.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, mặt hàng sữa thành phẩm sẽ đưa vào danh mục quản lý hàng trọng điểm tại các cục hải quan địa phương để tăng cường công tác quản lý giá nhập khẩu. Các lực lượng kiểm tra trong thông quan (tiếp nhận, giá thuế, kiểm hóa, hoàn thành tờ khai) tăng cường kiểm tra việc khai báo giá sữa thành phẩm nói chung và sữa dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi nói riêng. Nếu mức giá sữa khai báo có sự biến động tăng cao hơn 10% trở lên so mặt hàng cùng loại thì chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ. Nhiệm vụ được giao của các chi cục kiểm tra sau thông quan là thu thập các thông tin liên quan đến giá sữa, kết hợp thông tin nghi vấn về giá sữa biến động tăng do bộ phận thông quan chuyển sang để thực hiện kiểm tra sau thông quan làm rõ những nghi vấn về giá sữa khai báo cao bất thường. Định kỳ hằng tháng các cục hải quan địa phương phải báo cáo kết quả kiểm tra giá mặt hàng sữa tăng cao hơn 10% về Cục Kiểm tra sau thông quan và Cục Thuế xuất nhập khẩu.
Theo Nhandan