Thứ bảy,  31/07/2021

Gần 100 cựu chiến binh được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

LSO-Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật cho hội viên cựu chiến binh, ngày 24/9/2010, Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho gần 100 cựu chiến binh phường Tam Thanh.ĐVTN Sở GTVT diễu hành tuyên truyền về Luật ATGT đường bộTại hội nghị, các cựu chiến binh đã được tuyên truyền, phổ biến về tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến tội phạm ma túy và các thủ đoạn của bọn tội phạm để chủ động tố giác, đấu tranh, phòng ngừa. Tình hình vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ và thực trạng về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông…Trên cơ sở những kiến thức được tuyên truyền, hướng dẫn, mỗi cựu chiến binh sẽ là một tuyên truyền...

LSO-Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật cho hội viên cựu chiến binh, ngày 24/9/2010, Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông cho gần 100 cựu chiến binh phường Tam Thanh.
ĐVTN Sở GTVT diễu hành tuyên truyền về Luật ATGT đường bộ
Tại hội nghị, các cựu chiến binh đã được tuyên truyền, phổ biến về tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến tội phạm ma túy và các thủ đoạn của bọn tội phạm để chủ động tố giác, đấu tranh, phòng ngừa. Tình hình vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ và thực trạng về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông…
Trên cơ sở những kiến thức được tuyên truyền, hướng dẫn, mỗi cựu chiến binh sẽ là một tuyên truyền viên, tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Đức Anh