Thứ bảy,  19/06/2021

Tập huấn công tác phòng, chống rửa tiền

Ngày 29-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã mở lớp tập huấn "Nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền" dành cho cán bộ, công chức hải quan các tỉnh phía nam.Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tội phạm rửa tiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do cá nhân hay tổ chức thực hiện một cách cố ý xâm phạm đến trật tự tài chính, ngân hàng, lĩnh vực kinh doanh... nhằm hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam là lĩnh vực mới do chưa có các quy định cụ thể hóa tại các văn bản dưới luật nên còn có nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. Tham gia lớp tập huấn (từ ngày 29-9 đến 1-10), các học viên được các chuyên gia về lĩnh vực chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an,... giới thiệu về cách nhận biết các dấu hiệu ban đầu của các hành vi rửa tiền và việc phòng chống rửa tiền trong các hoạt động...

Ngày 29-9, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã mở lớp tập huấn “Nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền” dành cho cán bộ, công chức hải quan các tỉnh phía nam.

Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tội phạm rửa tiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do cá nhân hay tổ chức thực hiện một cách cố ý xâm phạm đến trật tự tài chính, ngân hàng, lĩnh vực kinh doanh… nhằm hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam là lĩnh vực mới do chưa có các quy định cụ thể hóa tại các văn bản dưới luật nên còn có nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng. Tham gia lớp tập huấn (từ ngày 29-9 đến 1-10), các học viên được các chuyên gia về lĩnh vực chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an,… giới thiệu về cách nhận biết các dấu hiệu ban đầu của các hành vi rửa tiền và việc phòng chống rửa tiền trong các hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.
Theo Nhandan