Thứ tư,  23/06/2021

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2010. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.Cùng dự còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo UBND và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 67 tập thể, 64 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Công an - Phó Ban chỉ đạo 138 trình bày, sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về "tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần...

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh – Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ.

Cùng dự còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo UBND và Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 67 tập thể, 64 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Công an – Phó Ban chỉ đạo 138 trình bày, sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP ngày 31-7-1998 của Chính phủ về “tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Thông qua Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng; bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm nghiêm trọng; làm rõ được nhiều vụ án tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, đã xây dựng được nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Từ năm 1998 đến nay, cả nước đã đấu tranh, phát hiện hơn 953 nghìn vụ phạm tội các loại, giảm hơn 10% so với những năm từ 1986 đến năm 1997. Một số địa phương giảm mạnh phạm pháp hình sự như: Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh; công tác bắt giữ tội phạm về ma túy tăng gấp ba lần, giảm 25% số đối tượng truy nã ngoài xã hội. Hội nghị đã nghe tham luận của Ban chỉ đạo 138 của một số địa phương; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về những kết quả, bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sau 12 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ.

Ban chỉ đạo 138 xác định, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm còn lớn. Do vậy, trong thời gian tới Ban chỉ đạo 138 tập trung thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm. Cụ thể là: đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; đề xuất Chính phủ ban hành “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2020” và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 – 2015. Hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. Công tác phòng, chống tội phạm đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các thành phố, thị xã lớn, địa bàn biên giới… Công tác phòng, chống tội phạm phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, phải biết dựa vào sức mạnh của quần chúng ở cơ sở. Do vậy, cần tiếp tục xây dựng mô hình tiên tiến, nhân rộng những tấm gương điển hình về phòng, chống tội phạm. Ban chỉ đạo 138 các cấp cần nghiêm túc chỉ ra những hạn chế yếu kém, nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục kịp thời, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Nhandan