Thứ năm,  01/06/2023

Nghe dân nói phục vụ tốt hơn

LSO-Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đã được Công an huyện Bắc Sơn thực hiện nghiêm túc. Vì đây là lực lượng hàng ngày tiếp xúc với nhân dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề về ANTT ở thôn, bản nên có vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.Công an huyện Lộc Bình làm sổ hộ khẩu cho các hộ dân - Ảnh: Minh ThảoNăm 2010 Công an huyện Bắc Sơn đã chọn 2 xã Nhất Hoà và xã Vũ Lễ tổ chức Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Đây là 2 xã luôn được Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm nhưng do địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, nhận thức về pháp luật của một bộ phân nhân dân còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại cơ sở. Có mặt...

LSO-Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ đã được Công an huyện Bắc Sơn thực hiện nghiêm túc. Vì đây là lực lượng hàng ngày tiếp xúc với nhân dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề về ANTT ở thôn, bản nên có vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.
Công an huyện Lộc Bình làm sổ hộ khẩu cho các hộ dân – Ảnh: Minh Thảo
Năm 2010 Công an huyện Bắc Sơn đã chọn 2 xã Nhất Hoà và xã Vũ Lễ tổ chức Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân. Đây là 2 xã luôn được Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm nhưng do địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, nhận thức về pháp luật của một bộ phân nhân dân còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại cơ sở. Có mặt tại buổi diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân của xã Nhất Hoà, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là: diễn đàn được tổ chức trang trọng nhưng thật sự cởi mở và đây là kênh đối thoại trực tiếp giữa lực lượng Công an với nhân dân. Thông qua diễn đàn người dân có cơ hội trực tiếp đóng góp ý kiến của mình cho lực lượng Công an ở cơ sở và đây cũng là dịp để người dân hiểu hơn những người trực tiếp giải quyết những vấn đề về ANTT ở thôn, bản. Thẳng thắn và có tinh thần xây dựng là điểm đáng ghi nhận ở diễn đàn này. Hầu hết các ý kiến đóng góp của đại diện nhân dân đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và chuyển biến tích cực của CA xã trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng, làm tốt công tác quản lý hành chính về TTXH, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó xoay quanh vấn đề phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, quan hệ giao tiếp với quần chúng nhân dân và trách nhiệm của cán bộ CA xã trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở. Có những ý kiến hiến kế và phân tích rõ những tồn tại trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương. Tuy là diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân nhưng các đồng chí lãnh đạo và trưởng, phó các đội của Công an huyện cũng đã đến dự và đề nghị nhân dân tham gia góp ý cho CBCS của toàn đơn vị để xây dựng lực lượng Công an huyện nói chung và Ban công an các xã nói riêng trên địa bàn toàn huyện được vững mạnh. Thông qua các diễn đàn công an huyện sẽ chỉ đạo Ban công an các xã, thị trấn tiếp tục triển khai và duy trì thường xuyên diễn đàn này. Những ý kiến của nhân dân đóng góp tại các diễn đàn đã được lãnh đạo CA huyện ghi nhận nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác nghiệp vụ cho lực lượng CA toàn huyện.
Có thể nói Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân là cách làm hay, kịp thời và cần thiết, hợp lòng dân. Diễn đàn đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo cho cán bộ, nhân dân ý thức tích cực tham gia đóng góp ý kiến, để lực lượng Công an trên địa bàn huyên Bắc Sơn thực sự gắn bó với dân, được nhân dân tin và giúp đỡ Công an trong việc đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Minh Lý