Thứ tư,  18/05/2022

Chở hàng cấm trên 70 triệu đồng bị tịch thu xe

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112 sửa đổi một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mạiTheo đó, phương tiện vận tải vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu sẽ bị tịch thu nếu lô hàng cấm có trị giá trên 70 triệu đồng, lô hàng nhập lậu trị giá 100 triệu đồng. Phương tiện vận tải hàng cấm, hàng nhập lậu cũng có thể bị tịch thu nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; sử dụng bảng số giả; cản trở người thi hành công vụ.Nghị định bổ sung thêm trường hợp tịch thu phương tiện nếu phương tiện đó bị hoán cải để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (hiện nay chưa có quy định về trường hợp...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112 sửa đổi một số quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại
Theo đó, phương tiện vận tải vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu sẽ bị tịch thu nếu lô hàng cấm có trị giá trên 70 triệu đồng, lô hàng nhập lậu trị giá 100 triệu đồng. Phương tiện vận tải hàng cấm, hàng nhập lậu cũng có thể bị tịch thu nếu vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm; sử dụng bảng số giả; cản trở người thi hành công vụ.
Nghị định bổ sung thêm trường hợp tịch thu phương tiện nếu phương tiện đó bị hoán cải để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (hiện nay chưa có quy định về trường hợp này).

Theo QDND