Thứ tư,  18/05/2022

Hữu Lũng: Xử lý 369 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng

LSO-Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng đã bắt và xử lý 369 vụ vi phạm Lâm luật, bằng 82% so với cùng kỳ. Đã tịch thu 89,5 m3 gỗ các loại, 1 xe ô tô, 137 xe mô tô 19 cưa máy xăng, phạt vi phạm hành chính 311,9 triệu đồng, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước trên 400 triệu đồng.Xe máy chở gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm thu giữĐể tiếp tục đấu tranh, xử lý nạn buôn bán lâm sản trái phép, huyện đã tich cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ rừng tăng cường tuần tra kiểm soát tại rừng, tập trung ngăn chặn trên khâu lưu thông, xử lý nghiêm để răn đe. Qua đó nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép đã...

LSO-Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng huyện Hữu Lũng đã bắt và xử lý 369 vụ vi phạm Lâm luật, bằng 82% so với cùng kỳ.
Đã tịch thu 89,5 m3 gỗ các loại, 1 xe ô tô, 137 xe mô tô 19 cưa máy xăng, phạt vi phạm hành chính 311,9 triệu đồng, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước trên 400 triệu đồng.
Xe máy chở gỗ lậu bị lực lượng kiểm lâm thu giữ
Để tiếp tục đấu tranh, xử lý nạn buôn bán lâm sản trái phép, huyện đã tich cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ rừng tăng cường tuần tra kiểm soát tại rừng, tập trung ngăn chặn trên khâu lưu thông, xử lý nghiêm để răn đe. Qua đó nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm.

Đông Bắc