Thứ tư,  18/05/2022

Cục Hải quan Lạng Sơn: Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng

LSO-Là một ngành đặc thù, cán bộ công chức Cục Hải quan (HQ) thường xuyên tiếp xúc, giao dịch, làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, chống buôn lậu, gian lân thương mại (GLTM), thu thuế XNK… Trong môi trường làm việc như vậy, nếu không vững vàng, những cán bộ công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc dễ nảy sinh tiêu cực và vi phạm các quy định của ngành. Vì vậy, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, Cục Hải quan Lạng Sơn còn đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).Du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cốc NamHàng năm, đơn vị luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. Chủ động xây dựng văn bản quy định về thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo PCTN, các đoàn thanh tra, kiểm tra công...

LSO-Là một ngành đặc thù, cán bộ công chức Cục Hải quan (HQ) thường xuyên tiếp xúc, giao dịch, làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, chống buôn lậu, gian lân thương mại (GLTM), thu thuế XNK…
Trong môi trường làm việc như vậy, nếu không vững vàng, những cán bộ công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc dễ nảy sinh tiêu cực và vi phạm các quy định của ngành. Vì vậy, bên cạnh việc làm tốt công tác chuyên môn, Cục Hải quan Lạng Sơn còn đặc biệt quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).
Du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cốc Nam
Hàng năm, đơn vị luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan. Chủ động xây dựng văn bản quy định về thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính đúng tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo PCTN, các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên tại các đơn vị nhằm ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực phát sinh. Tại trụ sở Cục và các đơn vị trực thuộc cũng như trên trang webssite của ngành, Cục HQ đều cho niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, các lực lượng, cơ quan báo chí và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức HQ khi thực thi nhiệm vụ. Từ đặc thù của ngành, cán bộ công chức HQ phải thường xuyên tiếp xúc với tiền và hàng, do vậy, để tránh các biểu hiện tiêu cực phát sinh giữa doanh nghiệp và cán bộ HQ, cấp ủy đảng, lãnh đạo Cục đã thực hiện chủ trương luân chuyển công tác cho cán bộ theo định kỳ và luân chuyển điều động ngay khi có thông tin, biểu hiện tiêu cực. Trong 5 năm qua, đơn vị đã luân chuyển, điều động 556 lượt cán bộ công chức, đề bạt bổ nhiệm 65 lãnh đạo các cấp; quy hoạch 269 lượt cán bộ. Những năm qua, hoạt động kinh doanh XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn gia tăng rất nhanh. HQ Lạng Sơn hiện quản lý hơn 2.000 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh XNK qua địa bàn. Số lượng doanh nghiệp, số lượng hồ sơ HQ, số lượng hàng hóa XNK và số thu thuế năm sau luôn cao hơn năm trước.
Từ năm 2006 đến nay, Cục HQ đã làm thủ tục cho 305.403 bộ tờ khai hàng hóa XNK với tổng kim ngạch đạt 5.430 triệu USD, số thu thuế đạt 5.909 tỷ đồng/chỉ tiêu giao 3.950 tỷ đồng. HQ Lạng Sơn đang tích cực cải cách, hiện đại hóa ngành để đáp ứng nhu cầu thông quan hàng hóa XNK của doanh nghiệp, đây cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để PCTN. Mặt khác, đơn vị thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp về thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức để chấn chỉnh kịp thời. Qua đó, đã góp phần vào việc ngăn chặn các hành vi gây phiền hà, tiêu cực đối với doanh nghiệp trong cán bộ, công chức HQ. Trong công tác chống buôn lậu và GLTM – đây là một mặt trận nóng bỏng. Nếu cán bộ công chức không có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao thì khó có thể chống được buôn lậu. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của ngành, của tỉnh, HQ Lạng Sơn đã không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu lớn trong khu vực kiểm soát HQ; quản lý tốt hàng hóa XNK và hành khách xuất nhập cảnh; các chính sách cho cư dân biên giới đều được đảm bảo. Từ năm 2006 đến nay, lực lượng HQ đã bắt giữ 2.638 vụ buôn lậu, GLTM, trị giá ước tính 65,3 tỷ đồng. Đặc biệt, đã bắt giữ được hàng chục vụ buôn bán hàng cấm như ma túy, tiền giả, đồ cổ, những ấn phẩm, tài liệu phản động xuyên tạc chống phá chế độ XHCN, cơ bản lực lượng chống buôn lậu của ngành được đảm bảo.

Từ một đơn vị để xảy ra tham nhũng, 5 năm qua, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, Hải Quan Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tạo được chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức. Trước nguy cơ tham nhũng, tiêu cực vẫn có thể xảy ra, trong thời gian tới, Cục HQ Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về PCTN gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể cán bộ, công chức trong ngành; tăng cường trách nhiệm của các tổ chức đảng, quần chúng, làm tốt công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chủ động nắm diễn biến tư tưởng nhận thức của cán bộ, công chức để kịp thời uốn nắn những lệch lạc, ngăn chặn kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong lực lượng. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm…

Đức Anh