Thứ ba,  29/11/2022

Cấm khai thác, xuất khẩu cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản nghiêm cấm các hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, xuất khẩu các loại cây cảnh, cây bóng mát thân gỗ có đường kính đủ quy cách gỗ tròn, có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước.Đối với cây cảnh gây trồng trong dân; cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc nhập khẩu (tạm nhập tái xuất), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xuất, nhập khẩu (XNK) phải được kiểm tra chặt chẽ; việc cấp phép XNK phải bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về XNK đối với các loại cây này; chủ trì phối hợp các bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường chỉ đạo kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có các hành...

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản nghiêm cấm các hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, xuất khẩu các loại cây cảnh, cây bóng mát thân gỗ có đường kính đủ quy cách gỗ tròn, có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước.

Đối với cây cảnh gây trồng trong dân; cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc nhập khẩu (tạm nhập tái xuất), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xuất, nhập khẩu (XNK) phải được kiểm tra chặt chẽ; việc cấp phép XNK phải bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về XNK đối với các loại cây này; chủ trì phối hợp các bộ: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường chỉ đạo kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có các hành vi tổ chức khai thác, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, XNK cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trái với quy định của Nhà nước

Theo Nhandan