Thứ ba,  17/05/2022

Tổng kết mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng 10-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết mô hình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010.Sau ba năm thử nghiệm, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nhận được sự tham gia hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với tổng kinh phí thực hiện trong ba năm hơn 5,1 tỷ đồng, đã có 320 CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững với tổng số 8.000 gia đình tham gia; 320 nhóm PCBLGĐ với 1.600 thành viên tham gia hoạt động. Các CLB tập trung giáo dục ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình; bình đẳng giới. Từ mô hình ban đầu do T.Ư hỗ trợ kinh phí, đến nay cả nước đã nhân rộng và duy trì hoạt động nề nếp khoảng 2.500 CLB và hơn 4.000 nhóm PCBLGĐ. Thời gian tới, Bộ sẽ đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn...

Sáng 10-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết mô hình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2010.

Sau ba năm thử nghiệm, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) nhận được sự tham gia hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với tổng kinh phí thực hiện trong ba năm hơn 5,1 tỷ đồng, đã có 320 CLB xây dựng gia đình phát triển bền vững với tổng số 8.000 gia đình tham gia; 320 nhóm PCBLGĐ với 1.600 thành viên tham gia hoạt động. Các CLB tập trung giáo dục ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình; bình đẳng giới. Từ mô hình ban đầu do T.Ư hỗ trợ kinh phí, đến nay cả nước đã nhân rộng và duy trì hoạt động nề nếp khoảng 2.500 CLB và hơn 4.000 nhóm PCBLGĐ. Thời gian tới, Bộ sẽ đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền và lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào phong trào &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa&#39.

Theo Nhandan