Thứ ba,  17/05/2022

Kết thúc phần tranh tụng vụ kiện về thuế với tôm đông lạnh của Việt Nam tại WTO

Tại trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, chiều 15-12, phiên xét xử thứ hai vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Ban hội thẩm nghe hai bên tiếp tục trình bày bằng văn bản và tranh cãi bảo vệ lý lẽ của mình. Việt Nam tập trung phản đối Hoa Kỳ áp dụng cách tính "quy về không", một thông lệ được Oa-sinh-tơn sử dụng thường xuyên trong nhiều vụ kiện chống phá giá.Phương pháp này tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm, làm mức thuế bị đội lên, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việt Nam nhấn mạnh quy tắc 'thuế suất toàn quốc' mà Hoa Kỳ áp dụng trong quá trình rà soát lại thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam là trái tinh thần và lời lẽ của Hiệp định chống bán phá giá và Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam.Phiên xét xử đầu tiên đã diễn ra từ ngày 20...

Tại trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, chiều 15-12, phiên xét xử thứ hai vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Ban hội thẩm nghe hai bên tiếp tục trình bày bằng văn bản và tranh cãi bảo vệ lý lẽ của mình. Việt Nam tập trung phản đối Hoa Kỳ áp dụng cách tính “quy về không”, một thông lệ được Oa-sinh-tơn sử dụng thường xuyên trong nhiều vụ kiện chống phá giá.

Phương pháp này tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm, làm mức thuế bị đội lên, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Việt Nam nhấn mạnh quy tắc &#39thuế suất toàn quốc&#39 mà Hoa Kỳ áp dụng trong quá trình rà soát lại thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam là trái tinh thần và lời lẽ của Hiệp định chống bán phá giá và Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam.

Phiên xét xử đầu tiên đã diễn ra từ ngày 20 đến 21-10. Như vậy, phần tranh tụng của vụ kiện trên đã kết thúc. Theo kế hoạch, trong tháng 1 và 2-2011, Ban hội thẩm sẽ lần lượt ra các báo cáo tường trình vụ kiện gửi tới hai bên. Ban hội thẩm có thể đưa ra kết luận trong tháng 4-2011.

Theo Nhandan