Thứ tư,  01/12/2021

Công an tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng

LSO-Trong những năm qua, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác PCTN cả trong nội bộ và ngoài xã hội.Công an huyện Lộc Bình thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hìnhPhòng, chống tham nhũng trong nội bộĐơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do đồng chí Giám đốc trực tiếp làm trưởng ban. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt, cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) ký cam kết thực hiện. Làm tốt công tác phòng ngừa TN như: công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chỉ đạo kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc chi công quỹ cho các hoạt động chung của cơ quan, từ năm 2006 đến nay đã tiết kiệm chi được trên 5 tỷ đồng so với dự toán được...

LSO-Trong những năm qua, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác PCTN cả trong nội bộ và ngoài xã hội.
Công an huyện Lộc Bình thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình
Phòng, chống tham nhũng trong nội bộ
Đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do đồng chí Giám đốc trực tiếp làm trưởng ban. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt, cho cán bộ chiến sỹ (CBCS) ký cam kết thực hiện. Làm tốt công tác phòng ngừa TN như: công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chỉ đạo kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc chi công quỹ cho các hoạt động chung của cơ quan, từ năm 2006 đến nay đã tiết kiệm chi được trên 5 tỷ đồng so với dự toán được giao; ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của CBCS; minh bạch tài sản, thu nhập; coi trọng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác PCTN, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, có dấu hiệu tiêu cực trong đơn vị, đã quyết định khiển trách 2 đồng chí, hạ thi đua 2 đồng chí, kiểm điểm phê bình 4 đồng chí về trách nhiệm liên đới; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán. Đồng thời, tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi TN và có liên quan đến TN, tiêu cực của CBCS. Đơn vị đã xác minh, kết luận 27 đơn, 1 tin tố cáo CBCS có liên quan đến TN, tiêu cực. Kết quả, đúng 2, sai 9, có phần đúng 3, không có cơ sở kết luận 14. Kỷ luật 8 trường hợp vi phạm quy trình công tác. Thông qua công tác tự kiểm tra phát hiện 2 cán bộ vi phạm chế độ, quy trình công tác, vì mục đích tư lợi cá nhân; đã xử lý kỷ luật hình thức khai trừ Đảng, giáng 1 cấp hàm, hạ 2 bậc lương 1 cán bộ; cảnh cáo, điều chuyển công tác 1 cán bộ; đề ra các biện pháp để chấn chỉnh nội bộ, thu hồi số tiền thất thoát 198.100.000đ nộp Kho bạc Nhà nước. Điều chuyển phòng ngừa tiêu cực 25 CBCS.
Phòng, chống tội phạm tham nhũng

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trong nội bộ, những năm qua, CA tỉnh luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp về phòng, chống tội phạm TN. Kịp thời kiến nghị với các cấp, các ngành biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những sơ hở thiếu sót trong cơ chế, chính sách và trong tổ chức triển khai thực hiện. Kiến nghị với các cơ quan chủ quản xử lý hành chính cán bộ sai phạm. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Đề án về “phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi TN. Thành lập Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TN, tăng cường củng cố, kiện toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế của Công an huyện, thành phố. Xác định những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, tập trung chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xác minh, kết luận, xử lý những hành vi, vụ việc về tiêu cực, TN. Khởi tố, điều tra các vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc TN đảm bảo đúng thủ tục, quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đã khởi tố, điều tra 7 vụ, 21 bị can về các tội danh: nhận hối lộ, tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; môi giới hối lộ, đưa hối lộ; thu hồi 992.085.573đ. Xác minh, kết luận, kiến nghị xử lý hành chính 39 vụ việc, 79 người gây thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng; thu hồi trên 4 tỷ đồng; xử phạt hành chính 123.390.000đ…

Minh Thảo