Thứ sáu,  20/05/2022

Ðẩy lùi ma túy khỏi học đường

Ngày 22-12, tại TP Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổ chức phòng, chống ma túy (PCMT) trong trường học giai đoạn 2006-2010 với sự tham gia của gần 300 đại biểu từ các trường, sở GD - ĐT các địa phương trong cả nước.Năm năm qua, công tác PCMT trong học sinh, sinh viên (HSSV) và thanh niên, thiếu niên đã đạt được những kết quả khả quan. Bộ GD - ĐT tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp trong Kế hoạch tổng thể PCMT đến năm 2010 của Chính phủ tới các sở GD - ĐT, các trường. Tất cả các sở, trường đều có chuyển biến tốt hơn về nhận thức, triển khai nhiều biện pháp tích cực PCMT; phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng trong việc phòng ngừa HSSV mắc nghiện hoặc phạm tội liên quan đến ma túy.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng GD - ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh, trong năm năm tới, các sở GD - ĐT, các nhà trường xác định tầm quan trọng...

Ngày 22-12, tại TP Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổ chức phòng, chống ma túy (PCMT) trong trường học giai đoạn 2006-2010 với sự tham gia của gần 300 đại biểu từ các trường, sở GD – ĐT các địa phương trong cả nước.

Năm năm qua, công tác PCMT trong học sinh, sinh viên (HSSV) và thanh niên, thiếu niên đã đạt được những kết quả khả quan. Bộ GD – ĐT tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp trong Kế hoạch tổng thể PCMT đến năm 2010 của Chính phủ tới các sở GD – ĐT, các trường. Tất cả các sở, trường đều có chuyển biến tốt hơn về nhận thức, triển khai nhiều biện pháp tích cực PCMT; phối hợp chặt chẽ với gia đình, cộng đồng trong việc phòng ngừa HSSV mắc nghiện hoặc phạm tội liên quan đến ma túy.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng GD – ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh, trong năm năm tới, các sở GD – ĐT, các nhà trường xác định tầm quan trọng công tác PCMT trong trường học; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền PCMT trong HSSV và thanh, thiếu niên tránh xa ma túy, xây dựng lối sống văn hóa, môi trường &#39trường học thân thiện, học sinh tích cực&#39. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, phụ huynh học sinh để nâng cao hiệu quả công tác PCMT, góp phần kiềm chế sự gia tăng số HSSV nghiện, phạm tội về ma túy.

Theo Nhandan