Thứ tư,  01/12/2021

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ xăng dầu

Ngày 28-12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến tại Văn bản số 9404/VPCP-KTTH yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các đại lý kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị có hành vi đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, Bộ Công thương phải kiểm tra, rà soát việc cân đối cung cầu các mặt hàng xăng dầu, kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối.Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính phải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm ngoại tệ cho nhập khẩu xăng dầu, đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước, ổn định giá cả, thị...

Ngày 28-12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến tại Văn bản số 9404/VPCP-KTTH yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các đại lý kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị có hành vi đầu cơ, găm hàng. Đồng thời, Bộ Công thương phải kiểm tra, rà soát việc cân đối cung cầu các mặt hàng xăng dầu, kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính phải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm ngoại tệ cho nhập khẩu xăng dầu, đủ nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước, ổn định giá cả, thị trường.

Theo Nhandan