Thứ ba,  24/05/2022

Ðác Lắc xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng, chống tội phạm

Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ tỉnh Đác Lắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy giai đoạn 2006 - 2010.Để người dân hiểu về các biện pháp, các bước tiến hành PCTP, các ngành chức năng đã biên soạn, in ấn và phát hành gần 4.000 bộ tài liệu, hơn 255 nghìn bản cam kết tại thôn, buôn, tổ dân phố và hộ gia đình; thành lập được 2.273 nhóm nòng cốt, tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Qua đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như 'Phụ nữ tham gia PCTP ma túy', 'Tuổi trẻ với pháp luật và xây dựng đội thanh niên xung kích', 'Giáo họ sống tốt đời đẹp đạo'... MTTQ các cấp phối hợp lực lượng công an thành lập hơn 2.500 hòm thư, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 2.500 đối tượng lầm lỗi, 598 lượt người cai nghiện ma túy. Đến nay, Đác Lắc có...

Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ tỉnh Đác Lắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy giai đoạn 2006 – 2010.

Để người dân hiểu về các biện pháp, các bước tiến hành PCTP, các ngành chức năng đã biên soạn, in ấn và phát hành gần 4.000 bộ tài liệu, hơn 255 nghìn bản cam kết tại thôn, buôn, tổ dân phố và hộ gia đình; thành lập được 2.273 nhóm nòng cốt, tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Qua đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như &#39Phụ nữ tham gia PCTP ma túy&#39, &#39Tuổi trẻ với pháp luật và xây dựng đội thanh niên xung kích&#39, &#39Giáo họ sống tốt đời đẹp đạo&#39… MTTQ các cấp phối hợp lực lượng công an thành lập hơn 2.500 hòm thư, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 2.500 đối tượng lầm lỗi, 598 lượt người cai nghiện ma túy. Đến nay, Đác Lắc có 131/184 xã, phường, thị trấn duy trì được xã, phường lành mạnh; gần 1.600 khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn ma túy; hơn 1.300 khu dân cư an toàn không có tội phạm nguy hiểm.

Giai đoạn 2011 – 2015, MTTQ Việt Nam các cấp ở tỉnh Đác Lắc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; gắn kết chương trình PCTP, tệ nạn xã hội với Cuộc vận động &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39.

Theo Nhandan