Thứ ba,  17/05/2022

Đội Quản lý Thị trường số 1: 1 tháng phát hiện 23 vụ vi phạm

LSO-Trong tháng 12/2010, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành 70 vụ kiểm tra theo các chuyên đề: đăng ký kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; văn hóa phẩm, sách, văn phòng phẩm; kiểm tra chất Methanol trong rượu; kiểm tra khí dầu hóa lỏng; xăng dầu; hàng hóa thuộc diện bình ổn giá; hàng lậu; đồ chơi... trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Qua kiểm tra đã phát hiện 23 vụ vi phạm, xử phạt 21 vụ với tổng số tiền 34,1 triệu đồng; tịch thu hàng hóa trị giá trên 151 triệu đồng. Theo nhận định, từ nay đến gần Tết Nguyên đán Tân Mão, hoạt động thương mại sẽ càng sôi động, như cầu hàng hóa phục vụ mùa đông, nhu cầu tích trữ các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao, tình hình buôn bán các loại hàng hóa kể cả hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ gia tăng. Đội Quản lý Thị trường số 1 sẽ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán…...

LSO-Trong tháng 12/2010, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành 70 vụ kiểm tra theo các chuyên đề: đăng ký kinh doanh, kinh doanh có điều kiện; văn hóa phẩm, sách, văn phòng phẩm; kiểm tra chất Methanol trong rượu; kiểm tra khí dầu hóa lỏng; xăng dầu; hàng hóa thuộc diện bình ổn giá; hàng lậu; đồ chơi… trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Qua kiểm tra đã phát hiện 23 vụ vi phạm, xử phạt 21 vụ với tổng số tiền 34,1 triệu đồng; tịch thu hàng hóa trị giá trên 151 triệu đồng.
Theo nhận định, từ nay đến gần Tết Nguyên đán Tân Mão, hoạt động thương mại sẽ càng sôi động, như cầu hàng hóa phục vụ mùa đông, nhu cầu tích trữ các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao, tình hình buôn bán các loại hàng hóa kể cả hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ gia tăng. Đội Quản lý Thị trường số 1 sẽ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán…

Bảo Vy