Thứ ba,  07/12/2021

Nhiều sai phạm trong thu – chi tiền thi hành án ở Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy (Hậu Giang)

Theo kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án (THA) Dân sự số 209/KL.KSTHADS, ngày 22-11, của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vị Thủy đối với Chi cục THA Dân sự huyện Vị Thủy, cho thấy: Từ năm 2003 đến năm 2010, cơ quan này đã để tồn hơn 224 triệu đồng tiền án phí thi hành án.Theo quy định tại Khoản 2, Mục III của Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 5-7-2007 của Bộ Tư pháp: 'Không được sử dụng tiền THA cho cơ quan hay cá nhân vay mượn hoặc sử dụng vào mục đích khác'. Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục THA huyện Vị Thủy vẫn cố tình cho vay, đến nay vẫn chưa thu hồi được. Cụ thể, cho cơ quan ứng 74 triệu đồng, các cá nhân ứng hơn 83 triệu đồng, chi phí cưỡng chế hơn 67 triệu đồng (hiện vẫn còn số tiền chênh lệch hơn 17 triệu đồng không có chứng từ). Đặc biệt, ngoài giải quyết cho cán bộ công chức trong cơ quan được ứng từ nguồn tiền THA này, lãnh đạo Chi cục THA Dân sự huyện còn cho một số cá nhân ngoài cơ quan vay mượn...

Theo kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án (THA) Dân sự số 209/KL.KSTHADS, ngày 22-11, của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vị Thủy đối với Chi cục THA Dân sự huyện Vị Thủy, cho thấy: Từ năm 2003 đến năm 2010, cơ quan này đã để tồn hơn 224 triệu đồng tiền án phí thi hành án.

Theo quy định tại Khoản 2, Mục III của Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 5-7-2007 của Bộ Tư pháp: &#39Không được sử dụng tiền THA cho cơ quan hay cá nhân vay mượn hoặc sử dụng vào mục đích khác&#39. Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục THA huyện Vị Thủy vẫn cố tình cho vay, đến nay vẫn chưa thu hồi được. Cụ thể, cho cơ quan ứng 74 triệu đồng, các cá nhân ứng hơn 83 triệu đồng, chi phí cưỡng chế hơn 67 triệu đồng (hiện vẫn còn số tiền chênh lệch hơn 17 triệu đồng không có chứng từ). Đặc biệt, ngoài giải quyết cho cán bộ công chức trong cơ quan được ứng từ nguồn tiền THA này, lãnh đạo Chi cục THA Dân sự huyện còn cho một số cá nhân ngoài cơ quan vay mượn với số tiền 4,7 triệu đồng.

Theo các quy định của Luật Thi hành án và các văn bản hướng dẫn thi hành, không có quy định về mức thu tiền xác minh có điều kiện THA, nhưng Chi cục THA Dân sự huyện Vị Thủy vẫn thu tiền xác minh có điều kiện THA của người được thi hành án. Đến thời điểm này, cơ quan này đã thu tiền xác minh có điều kiện THA của 83 trường hợp, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Mặt khác, khi nhận tiền, vàng của một số đương sự nộp THA, nhưng Chi cục THA dân sự huyện Vị Thủy không gửi vào Ngân hàng, kho bạc theo quy định.

Kể từ thời điểm kiểm tra, kết luận của cơ quan chức năng đến nay đã hơn một tháng, nhưng việc xử lý những cán bộ sai phạm, thu hồi số tiền thu chi sai nguyên tắc nói trên vẫn chưa được thực hiện, gây bất bình trong dư luận.

Theo Nhandan