Thứ sáu,  20/05/2022

Luật Khám bệnh, chữa bệnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2011

Bắt đầu từ ngày 1-1-2011, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) sẽ chính thức có hiệu lực. Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật KB,CB đến người hành nghề KB,CB và các đối tượng liên quan ở địa phương.Cơ sở KB,CB tư nhân đã có giấy phép và đang hoạt động vào thời điểm Luật KB,CB có hiệu lực được tiếp tục hoạt động cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KB,CB và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu...

Bắt đầu từ ngày 1-1-2011, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) sẽ chính thức có hiệu lực. Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật KB,CB đến người hành nghề KB,CB và các đối tượng liên quan ở địa phương.

Cơ sở KB,CB tư nhân đã có giấy phép và đang hoạt động vào thời điểm Luật KB,CB có hiệu lực được tiếp tục hoạt động cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KB,CB và các văn bản hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực.

Theo Nhandan