Thứ tư,  01/12/2021

Nâng cao chất lượng phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Sáng 31-12-2010, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức giao ban, đánh giá kết quả chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 107/2003 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Nghị định 77/2010 của Chính phủ) trong năm 2010; xác định phương hướng, biện pháp thực hiện chương trình phối hợp năm 2011. Các đồng chí Trung tướng: Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an, chủ trì.Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị của hai bộ đã tham mưu để Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, tài liệu giữa hai lực...

Sáng 31-12-2010, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức giao ban, đánh giá kết quả chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 107/2003 của Thủ tướng Chính phủ (nay là Nghị định 77/2010 của Chính phủ) trong năm 2010; xác định phương hướng, biện pháp thực hiện chương trình phối hợp năm 2011. Các đồng chí Trung tướng: Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an, chủ trì.

Năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư, sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị của hai bộ đã tham mưu để Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, tài liệu giữa hai lực lượng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực. Hai lực lượng nói chung, những đơn vị làm nhiệm vụ ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng phòng, chống và triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp của hai lực lượng thường xuyên chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án, phối hợp có hiệu quả việc huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống bão, lũ, lụt, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân…

Thực hiện tốt chương trình phối hợp, nhất là bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, các kỳ họp Quốc hội khóa XII…, lực lượng quân đội và công an được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tin yêu, mến mộ. Đồng thời nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ của hai lực lượng ở các cấp nâng cao, chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Theo Nhandan