Thứ tư,  07/06/2023

TP Lạng Sơn: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

LSO-Năm 2010, trong 437 công trình xây dựng được kiểm tra trên địa bàn TP Lạng Sơn thì 387 công trình có giấy phép xây dựng, đạt 88,56%, tăng 9,76% so với năm 2009. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở TP Lạng Sơn, bởi cách đây 3- 4 năm, trong số công trình xây dựng được kiểm tra thì số có giấy phép chiếm chưa đến một nửa.Là một thành phố trẻ, cùng với quá trình đô thị hóa, TP Lạng Sơn chứng kiến sự tăng vọt số lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. Sự phát triển này một mặt tạo diện mạo mới cho thành phố mặt khác cũng đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý đô thị nói chung và trật tự xây dựng nói riêng. Thi công hạ tầng thoát nước trên địa bàn TPLS - Ảnh: Hòa LộcĐể tăng cường trật tự xây dựng, lập lại trật tự đô thị và đưa thành phố phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các...

LSO-Năm 2010, trong 437 công trình xây dựng được kiểm tra trên địa bàn TP Lạng Sơn thì 387 công trình có giấy phép xây dựng, đạt 88,56%, tăng 9,76% so với năm 2009. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng ở TP Lạng Sơn, bởi cách đây 3- 4 năm, trong số công trình xây dựng được kiểm tra thì số có giấy phép chiếm chưa đến một nửa.
Là một thành phố trẻ, cùng với quá trình đô thị hóa, TP Lạng Sơn chứng kiến sự tăng vọt số lượng các công trình xây dựng trên địa bàn. Sự phát triển này một mặt tạo diện mạo mới cho thành phố mặt khác cũng đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý đô thị nói chung và trật tự xây dựng nói riêng.
Thi công hạ tầng thoát nước trên địa bàn TPLS – Ảnh: Hòa Lộc
Để tăng cường trật tự xây dựng, lập lại trật tự đô thị và đưa thành phố phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền Luật Xây dựng, Nghị định 180/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà và công sở đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin cấp phép cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho nhân dân theo quy định, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong xây dựng, sửa chữa nhà vừa tạo điều kiện để họ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về xây dựng. Song song với tuyên truyền để ngăn ngừa vi phạm, TP Lạng Sơn đã duy trì và tăng cường hoạt động của đội Quản lý trật tự đô thị các xã, phường (thành lập từ năm 2008); thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng để nhắc nhở, xử lý, chấn chỉnh hoạt động xây dựng đô thị.
Trong năm 2010, TP Lạng Sơn đã cấp 369 giấy phép xây dựng, cải tạo nhà ở cho nhân dân với diện tích 44.115m2, diện tích sàn 51.215m2 đảm bảo thời gian quy định. Đồng thời, thành phố kiểm tra 437 công trình xây dựng trong đó 387 công trình có phép, số công trình không phép là 50, chiếm 11,44%, giảm gần 10% so với năm 2009. Đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường đã ban hành 44 quyết định đình chỉ thi công; 10 quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo Nghị định 180/2007; Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 23/2009 với tổng số tiền phạt 302,5 triệu đồng. Như vậy, sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động đội Quản lý trật tự đô thị các phường, xã và sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị định 23/2009, tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn TP Lạng Sơn đã chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét nhất là tỷ lệ công trình có giấy phép xây dựng trong số công trình được kiểm tra đã tăng từ 46,6% năm 2008 lên 78,8% năm 2009 và 88,56% năm 2010. Việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự xây dựng của người dân mà còn từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các xã, phường trong công tác quản lý đô thị. Năm 2010, trong 8 xã, phường của TP Lạng Sơn đã có đơn vị mà tỷ lệ công trình được cấp phép xây dựng đạt 100% so với tổng số công trình được kiểm tra như phường Chi Lăng.

Năm 2011, thành phố Lạng Sơn đặt mục tiêu kiểm tra 100% số công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng cải tạo nhà ở cho nhân dân, phấn đấu đưa tỷ lệ công trình được kiểm tra có giấy phép lên 90%. Cùng với chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng thì việc tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm được xác định là giải pháp quan trọng để tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, sớm đưa TP Lạng Sơn trở thành một thành phố văn minh, hiện đại của vùng Đông Bắc.

Bảo Vy