Thứ tư,  27/10/2021

Hiệu quả từ cuộc vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Bắc Sơn

LSO- Bắc Sơn là một huyện miền núi có địa bàn rộng gồm 19 xã và 1 thị trấn, có tuyến quốc lộ 1B, tỉnh lộ 241, 243 chạy qua, toàn huyện có 15.870 hộ dân, 66.100 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm gần đây, nền kinh tế của địa phương có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Tuy nhiên mặt trái cơ chế thị trường đã có những tác động tiêu cực đến nhận thức, hành động, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, từ đó dẫn đến tại nhiều địa bàn bàn xã có thời điểm phức tạp về ANTT ảnh hưởng chung đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an huyện xác định các xã Tân Thành, Vũ Lăng và xã Trấn Yên là những địa bàn phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều vấn đề về ANTT. Tại các xã này tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn diễn ra phức tạp, nổi...

LSO- Bắc Sơn là một huyện miền núi có địa bàn rộng gồm 19 xã và 1 thị trấn, có tuyến quốc lộ 1B, tỉnh lộ 241, 243 chạy qua, toàn huyện có 15.870 hộ dân, 66.100 nhân khẩu, gồm 11 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm gần đây, nền kinh tế của địa phương có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Tuy nhiên mặt trái cơ chế thị trường đã có những tác động tiêu cực đến nhận thức, hành động, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, từ đó dẫn đến tại nhiều địa bàn bàn xã có thời điểm phức tạp về ANTT ảnh hưởng chung đến công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an huyện xác định các xã Tân Thành, Vũ Lăng và xã Trấn Yên là những địa bàn phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều vấn đề về ANTT. Tại các xã này tình hình hoạt động của các loại tội phạm còn diễn ra phức tạp, nổi lên là các loại tội phạm như : Cướp tài sản; trộm cắp tài sản; cố ý gây thương tích; mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc; vận chuyển trái phép lâm sản…

Từ tình hình trên, ngay từ đầu năm 2010, Ban chỉ đạo phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Bắc Sơn đã triển khai cuộc vận động tập trung tại 3 xã Tân Thành, Vũ Lăng, Trấn Yên. Với chức năng là cơ quan thường trực của cuộc vận động, Công an huyện đã tập trung khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình ANTT, đặc điểm từng địa bàn, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo cuộc vận động phong trào tập trung. Lãnh đạo Công an huyện phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đồng chí Đội trưởng các đội nghiệp vụ, Cụm trưởng cụm công an phụ trách xã có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo các xã trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động phong trào tập trung theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Từ đầu năm 2010 đến nay, các tổ tuyên truyền đã tổ chức thành công 52 cuộc tuyên truyền, vận động tập trung với 3.975 lượt người tham gia. Nội dung tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Cụ thể như: Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; Luật ATGT… đặc biệt lực lượng Công an đã tuyên truyền về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân. Ngoài ra Ban chỉ đạo các xã còn thiết lập đường dây điện thoại nóng, lập hòm thư tố giác tội phạm để quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả, lực lượng chức năng đã tiếp nhận được 102 nguồn tin có giá trị, xác minh làm rõ 52 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra, làm rõ 52 vụ, 85 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như: mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, vận chuyển lâm sản trái phép… Lực lượng Công an đã chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc đã xảy ra. Đã phát hiện phá nhổ 125 cây thuốc phiện, gọi hỏi răn đe, giáo dục 21 người nghiện ma túy trên địa bàn. Quá trình vận động, quần chúng nhân dân đã tự giác giao nộp 30 khẩu súng các loại gồm 28 súng kíp, 2 súng quân dụng .
Tặng giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng với việc vận động tập trung phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, Công an huyện cũng đã làm tốt công tác cấp phát sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho nhân dân trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn 3 xã Tân Thành; Vũ Lăng; Trấn Yên đã cấp phát 2.515 sổ hộ khẩu cho nhân dân. Để giúp nhân dân tiết kiệm kinh phí, thời gian, Công an huyện đã tổ chức 10 buổi với 50 lượt CBCS phối hợp với chính quyền cơ sở tiến hành lập danh sách, làm thủ tục cấp 1519 Chứng minh nhân dân cho nhân dân tại địa bàn 3 xã.

Quá trình triển khai cuộc vận động tập trung phong trào quần chúng BVANTQ tại địa bàn 3 xã Tân Thành, Vũ Lăng, Trấn Yên đã thực sự làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trên toàn địa bàn. Với tổng số 45 thôn, 7 trường học, toàn địa bàn được chọn mở cuộc vận động tập trung đều có chuyển biến rõ rệt, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, ý thức tham gia phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữ vững ANTT từ cơ sở. Tổng kết 1 năm triển khai và thực hiện cuộc vận động tập trung, đã có 2 tập thể và 15 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động tập trung thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2010. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã thực sự phát huy tác dụng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.


Đức Toàn