Thứ ba,  07/12/2021

Xử phạt hành chính các vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày 6-1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 02/2011/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.Theo đó, các hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động báo chí sẽ bị phạt từ năm triệu đến 30 triệu đồng; riêng một trong các hành vi sau: đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo... bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Đăng, phát thông tin trên báo chí về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực...

Ngày 6-1, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 02/2011/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Theo đó, các hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động báo chí sẽ bị phạt từ năm triệu đến 30 triệu đồng; riêng một trong các hành vi sau: đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo… bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Đăng, phát thông tin trên báo chí về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng… sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Nghị định này quy định rõ các mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, như: sử dụng thẻ nhà báo, hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động báo chí, vi phạm trong nội dung thông tin, cung cấp thông tin và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí…

Nghị định gồm bốn chương, 37 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-2-2011. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với nghị định này đều bị bãi bỏ.

Theo Nhandan