Chủ nhật,  19/09/2021

Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại: Nguồn sức mạnh từ đội ngũ cán bộ trong sạch

LSO-Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa lâu dài đối với các tỉnh giáp biên như Lạng Sơn. Để có được sự chủ động và hiệu quả trên một trong những mặt trận cam go nhất hiện nay, bên cạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, Lạng Sơn đã và đang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ tham gia lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò của người bảo vệ, người gác cửa nền kinh tế. Thực hiện Chương trình hành động số 05 - CTr/TU, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gắn với việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 15/3/2007, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 292 - QĐ/TU về việc phê duyệt...

LSO-Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa lâu dài đối với các tỉnh giáp biên như Lạng Sơn. Để có được sự chủ động và hiệu quả trên một trong những mặt trận cam go nhất hiện nay, bên cạnh việc đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, Lạng Sơn đã và đang quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ tham gia lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò của người bảo vệ, người gác cửa nền kinh tế.

Thực hiện Chương trình hành động số 05 – CTr/TU, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gắn với việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 15/3/2007, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 292 – QĐ/TU về việc phê duyệt Đề án “phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại giai đoạn 2006 – 2010”. Sau gần 4 năm triển khai, Đề án đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra hàng lậu bị thu giữ Ảnh: Đông Bắc
Tích cực triển khai thực hiện đề án, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các huyện, thành phố, các ngành chức năng có lực lượng tham gia chống buôn lậu và gian lận thương mại đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị cơ sở và lực lượng thi hành công vụ đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm xảy ra. Thông qua việc phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đề án và các văn bản liên quan, nhận thức của các lực lượng đã được nâng lên, chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm được nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện chương trình hành động và phương hướng của đề án, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ tham gia lực lượng phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được quán triệt học tập và ký cam kết thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, không lợi dụng quyền hạn được giao để bao che, bảo kê, tiếp tay tiêu cực, tham nhũng khi thi hành công vụ; vận động gia đình, người thân không tham gia buôn lậu; tổ chức ký cam kết với nhân dân ở những thôn bản giáp biên thường xảy ra buôn lậu không tiếp tay, tham gia vận chuyển hành lậu; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống tiêu cực, chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống buôn bán, vận chuyển các mặt hàng cấm, qua đó đã phát huy được mặt tích cực, góp phần khắc phục hạn chế, yếu kém đối với các cơ quan chức năng và lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, tỉnh cũng chú trọng công tác quản lý cán bộ, công chức, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra phát hiện tiêu cực, tham nhũng; tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chủ trương, biện pháp trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng tham gia phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Thông qua nhiều nguồn thông tin trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, các cơ quan đơn vị đã đã tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với những vụ việc cán bộ, công chức vi phạm, nhũng nhiễu trong khi thi hành công vụ. Kết quả đã xử lý kỷ luật hành chính 22 cán bộ, công chức vi phạm với hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch, hạ bậc lương; các cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, truy tố xét xử 2 vụ, 7 bị can có hành vi tham nhũng trong lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Ngoài ra, công chức vi phạm về ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu tinh thầm trách nhiệm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đều được các cấp, ngành tổ chức kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở và luân chuyển sang vị trí công tác khác. Những biện pháp xử lý nghiêm khắc trên đã góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong các lực lượng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tạo nên một thế trận vững mạnh trên mặt trận phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Cốc Nam bắt giữ hàng nhập lậu – Ảnh: Đông Bắc

Sau gần 4 năm thực hiện đề án, công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng đối với lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiệu quả đấu tranh được nâng lên rõ rệt, tình hình buôn lậu được kiềm chế, không hình thành các tụ điểm buôn lậu và đường dây vận chuyển lớn. Các lực lượng chức năng đã chủ động phòng ngừa tiêu cực thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hoạt động kiểm tra, công tác nắm tình hình các đơn vị được triển khai thường xuyên và toàn diện. Việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, chiến sĩ được thực hiện nghiêm túc. Kịp thời điều động, luân chuyển, xử lý kỷ luật những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các lực lượng. Đến nay, hiện tượng cán bộ, công chức, chiến sĩ tiêu cực trong các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại giảm đáng kể, việc xử lý vi phạm pháp luật hình sự giảm số vụ và đối tượng so với thời điểm trước khi có đề án. Đây là những kết quả rất khả quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong các lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Kết quả trên là tiền đề để những năm tới Lạng Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, góp phần xây một môi trường kinh doanh, thương mại bình đẳng, lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế trong tiến trình hội nhập.

Trúc Lam