Thứ bảy,  19/06/2021

Tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố trong dịp tết

LSO-Trong năm 2010, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố. Qua 5 năm thực hiệnđã đạt được những kết quả khả quan. Ngay từ đầu năm, Công an thành phố Lạng Sơn đã tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố,cùng phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ để hỗ trợ tuần tra, kiểm soát và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra. Do vậy, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn đuợc giữ vững và ổn định. Bên cạnh đó, Công an thành phố thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng này thông qua các buổi họp, giao ban định kỳ. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện đúng nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc, các hoạt động khác của bảo vệ dân phố theo...

LSO-Trong năm 2010, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố. Qua 5 năm thực hiệnđã đạt được những kết quả khả quan.

Ngay từ đầu năm, Công an thành phố Lạng Sơn đã tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố,cùng phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích, dân quân tự vệ để hỗ trợ tuần tra, kiểm soát và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra. Do vậy, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn đuợc giữ vững và ổn định. Bên cạnh đó, Công an thành phố thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng này thông qua các buổi họp, giao ban định kỳ. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện đúng nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc, các hoạt động khác của bảo vệ dân phố theo đúng quy định. Chính vì vậy, lực lượng bảo vệ dân phố nắm địa bàn rất vững, có kinh nghiệm trong công tác, quan hệ tốt với quần chúng nhân dân nên hầu hết các vụ việc xảy ra đều được lực lượng bảo vệ dân phố phát hiện kịp thời, báo cáo cho Công an phường giải quyết.
Sự phối hợp của lực lượng bảo vệ dân phố cùng sự hỗ trợ của cảnh sát khu vực, công an phường trong hoạt động tuần tra, kiểm soát đã góp phần bảo vệ ANTT trên địa bàn, nhất là dịp tết sắp đến.
Minh Anh