Thứ tư,  23/06/2021

Nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động tham gia đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (VP BCĐ) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đến dự và phát biểu ý kiến.Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2011, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, giúp BCĐ triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kết luận của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng. VP BCĐ kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; báo cáo khảo sát một số vụ án tham nhũng và kiến nghị biện pháp xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật; phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các giải pháp phòng...

Ngày 24-1, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (VP BCĐ) tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2011. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đến dự và phát biểu ý kiến.

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2011, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, giúp BCĐ triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2011 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Kết luận của Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng. VP BCĐ kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; báo cáo khảo sát một số vụ án tham nhũng và kiến nghị biện pháp xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm minh, đúng pháp luật; phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa và cơ chế chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp thực hiện việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò và vị thế của VP BCĐ. Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2011, VP BCĐ cần phát huy mạnh hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính năng động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động tham gia đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là tham gia đề xuất hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng. VP BCĐ cần đôn đốc, theo dõi sát diễn biến của các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng; phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

Theo Nhandan