Thứ năm,  24/06/2021

Nâng cao chất lượng xây dựng đường Tuần tra biên giới

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án 47, thuộc Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức đánh giá kết quả xây dựng đường Tuần tra biên giới (TTBG) năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, dự.Năm 2010, nhiệm vụ xây dựng đường TTBG được triển khai lớn nhất từ trước đến nay (31 dự án, 14 phân đoạn trong tổng chiều dài 1.520 km). Ban quản lý Dự án 47 cùng 227 đầu mối đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình nhìn chung tốt; quản ý tốt giá thành xây dựng, không để xảy ra thất thoát (chi phí xây dựng bình quân thấp hơn so với suất đầu tư Bộ Xây dựng công bố). Nhiều gói thầu, dự án đã hoàn thành góp phần bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đường TTBG...

Sáng 24-1, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án 47, thuộc Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức đánh giá kết quả xây dựng đường Tuần tra biên giới (TTBG) năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, dự.

Năm 2010, nhiệm vụ xây dựng đường TTBG được triển khai lớn nhất từ trước đến nay (31 dự án, 14 phân đoạn trong tổng chiều dài 1.520 km). Ban quản lý Dự án 47 cùng 227 đầu mối đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ thi công, chất lượng công trình nhìn chung tốt; quản ý tốt giá thành xây dựng, không để xảy ra thất thoát (chi phí xây dựng bình quân thấp hơn so với suất đầu tư Bộ Xây dựng công bố). Nhiều gói thầu, dự án đã hoàn thành góp phần bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đường TTBG năm 2010, Ban quản lý Dự án 47 và 32 đơn vị, 18 cá nhân được Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen.

Theo Nhandan