Thứ năm,  24/06/2021

Hà Nội đẩy mạnh công tác thanh tra những lĩnh vực có nhiều bức xúc

Ngày 26-1, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì; tổng kết công tác thanh tra năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.Năm 2010, Thanh tra thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai được 305 cuộc thanh tra, đã kết luận 277 cuộc, đạt tỷ lệ 91%. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 28.314 triệu đồng, 6.118 m2 đất; nộp ngân sách thành phố 15,8 tỷ đồng tiền xử lý sai phạm... Năm nay, Thanh tra thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở những lĩnh vực có nhiều bức xúc, được dư luận quan tâm như: Văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết 80% đối với các vụ mới phát sinh, 70% đối với các vụ tồn đọng. Phổ biến Luật Thanh tra, đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật...

Ngày 26-1, Thanh tra thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì; tổng kết công tác thanh tra năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, Thanh tra thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai được 305 cuộc thanh tra, đã kết luận 277 cuộc, đạt tỷ lệ 91%. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 28.314 triệu đồng, 6.118 m2 đất; nộp ngân sách thành phố 15,8 tỷ đồng tiền xử lý sai phạm… Năm nay, Thanh tra thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ở những lĩnh vực có nhiều bức xúc, được dư luận quan tâm như: Văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết 80% đối với các vụ mới phát sinh, 70% đối với các vụ tồn đọng. Phổ biến Luật Thanh tra, đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo Nhandan