Thứ tư,  23/06/2021

Cao Lộc: tai nạn giao thông giảm so với năm 2009

LSO-Năm 2010, UBND huyện Cao Lộc luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. Công an huyện đã phối hợp với phòng PC67 Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố giáp ranh tổ chức hoạt động tuần tra theo ca hợp lý, tránh chồng chéo. Vì vậy, trong năm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm được cả 3 tiêu chí. Cụ thể, năm 2010, huyện Cao Lộc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, giảm 9 vụ. Hậu quả, làm chết 15 người, giảm 14 người; bị thương 17 người, giảm 12 người; hỏng 7 xe ô tô, 18 xe mô tô, 1 xe đạp. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 6.190 trường hợp vi phạm, xử phạt 4.807 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 2.054.383.000...

LSO-Năm 2010, UBND huyện Cao Lộc luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn. Công an huyện đã phối hợp với phòng PC67 Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố giáp ranh tổ chức hoạt động tuần tra theo ca hợp lý, tránh chồng chéo.
Vì vậy, trong năm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm được cả 3 tiêu chí. Cụ thể, năm 2010, huyện Cao Lộc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, giảm 9 vụ. Hậu quả, làm chết 15 người, giảm 14 người; bị thương 17 người, giảm 12 người; hỏng 7 xe ô tô, 18 xe mô tô, 1 xe đạp. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 6.190 trường hợp vi phạm, xử phạt 4.807 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 2.054.383.000 đồng.

Đức Anh