Thứ ba,  27/02/2024

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao

LSO-Năm 2010, được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng, công tác THADS trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ngành tư pháp giao, tỷ lệ giải quyết thi hành án (THA) tăng cả về việc và tiền so với cùng kỳ năm 2009.Phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Yên Trạch - Ảnh: Tư liệuTrong năm, tổng số việc đơn vị thụ lý là 1.466 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành 996 việc, đã giải quyết xong 882 việc (trong đó có 753 việc THA cho Ngân sách Nhà nước, 129 việc thi hành cho công dân, tổ chức), đạt 88,5%, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 8,5%, tăng 26% so với năm 2009; tổng số tiền đơn vị thụ lý để thi hành 15.052.406.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành 7.214.961.000 đồng, đã giải quyết xong 6.482.032.000 đồng, đạt 89,8%, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 29,8%, tăng...

LSO-Năm 2010, được sự quan tâm chỉ đạo, giám sát của Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan chức năng, công tác THADS trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ngành tư pháp giao, tỷ lệ giải quyết thi hành án (THA) tăng cả về việc và tiền so với cùng kỳ năm 2009.
Phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Yên Trạch – Ảnh: Tư liệu
Trong năm, tổng số việc đơn vị thụ lý là 1.466 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành 996 việc, đã giải quyết xong 882 việc (trong đó có 753 việc THA cho Ngân sách Nhà nước, 129 việc thi hành cho công dân, tổ chức), đạt 88,5%, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 8,5%, tăng 26% so với năm 2009; tổng số tiền đơn vị thụ lý để thi hành 15.052.406.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành 7.214.961.000 đồng, đã giải quyết xong 6.482.032.000 đồng, đạt 89,8%, vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 29,8%, tăng 30% so với năm 2009. Đạt được kết quả nêu trên là do ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao công việc cho từng bộ phận cán bộ phụ trách có sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Tìm hiểu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ THA. Trong quá trình tổ chức THA, Chi cục luôn quan tâm, chú trọng và làm tốt công tác hòa giải, động viên, giáo dục, thuyết phục người phải THA tự nguyện chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành nên đã hạn chế được thấp nhất số vụ việc phải cưỡng chế, trong năm, tại đơn vị không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân, tổ chức liên quan đến công tác THA. Vì vậy, số việc Chi cục phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để đảm bảo THA ít hơn năm 2009, (năm 2009: 5 vụ, năm 2010: 2 vụ). Ban chỉ đạo THADS thành phố duy trì hoạt động thường xuyên, khi có những vụ việc THA phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị đã báo cáo xin ý kiến của Ban chỉ đạo để kịp thời có biện pháp giải quyết. Những vụ việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của một hay nhiều phòng, ban mà có quan điểm khác nhau, Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo để thống nhất giải quyết. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, đơn vị đã quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức đợt THA cao điểm nhằm giảm án tồn đọng. Kết quả, trong đợt cao điểm, đơn vị đã đưa ra thi hành 502 việc, 5.158.380.000 đồng, trong đó, đã giải quyết xong 209 việc, 1.081.371.000 đồng. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng cho 8 cán bộ, chấp hành viên có thành tích cao trong đợt THA cao điểm. Các vật chứng, tài sản THA được bảo quản chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan THA thực hiện tốt việc giao nhận vật chứng theo đúng quy định. Trong năm, đơn vị đã thành lập Hội đồng xử lý vật chứng, tài sản được 4 đợt (138 việc), không để xảy ra sai sót, mất mát, hư hỏng trong giao nhận vật chứng, tài sản liên quan đến THA. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã đã quan tâm phối hợp với cơ quan THA trong việc xác minh, đôn đốc, kê biên tài sản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác THA đạt kết quả. Chi cục cũng đã làm tốt việc phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố tạm thu tiền án phí hình sự tại phiên tòa, tỷ lệ đạt 90%/tổng số bị cáo xét xử tại Tòa án, do đó đã làm giảm đáng kể số việc phải tổ chức đôn đốc thi hành sau khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trên địa bàn thành phố cũng còn có một số hạn chế như: vẫn còn một số vụ việc tổ chức thi hành chưa kịp thời hạn theo quy định; lượng án tồn đọng, nhất là án ma túy qua các năm còn nhiều, mỗi năm số lượng án tồn mới đều tăng, gây áp lực lớn cho cơ quan THA trong việc tổ chức thi hành; công tác xét miễn, giảm THA tuy đã đạt kết quả cao hơn năm 2009, nhưng việc triển khai còn chậm…

Đức Anh