Thứ hai,  04/12/2023

Bốn địa phương phải kiểm tra các sự việc do báo chí nêu

Ngày 10-2, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND bốn tỉnh Bắc Giang, Đác Nông, Hà Tĩnh và Nghệ An kiểm tra một số thông tin báo chí nêu liên quan đời sống dân sinh, báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng trước ngày 28-2.Đó là các vấn đề: học sinh xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phải tự chèo thuyền đến trường qua hồ chứa nước Cấm Sơn, nguy hiểm đến tính mạng; Công ty Đỉnh Nghệ (Bình Dương) thuê rừng Đác Nông để lâm tặc phá; ba cựu chiến binh trú tại xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích phát hiện tố cáo tham nhũng đang bị kẻ xấu đe dọa, trả thù; một người dân ở Nghệ An chống tiêu cực bị đe dọa hành...

Ngày 10-2, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND bốn tỉnh Bắc Giang, Đác Nông, Hà Tĩnh và Nghệ An kiểm tra một số thông tin báo chí nêu liên quan đời sống dân sinh, báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng trước ngày 28-2.

Đó là các vấn đề: học sinh xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phải tự chèo thuyền đến trường qua hồ chứa nước Cấm Sơn, nguy hiểm đến tính mạng; Công ty Đỉnh Nghệ (Bình Dương) thuê rừng Đác Nông để lâm tặc phá; ba cựu chiến binh trú tại xóm 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích phát hiện tố cáo tham nhũng đang bị kẻ xấu đe dọa, trả thù; một người dân ở Nghệ An chống tiêu cực bị đe dọa hành hung.

Theo Nhandan