Thứ hai,  20/03/2023

Tăng cường quản lý hệ thống rừng đặc dụng

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị quốc gia triển khai Nghị định số 117/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác quy hoạch, xác lập, thành lập, chuyển mục đích sử dụng rừng, nghiên cứu khoa học và hoạt động du lịch sinh thái rừng đặc dụng... Hiện nay, nước ta có 164 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích khoảng 2,2 triệu ha, trong đó có 30 vườn quốc gia, 69 khu bảo tồn thiên nhiên, 45 khu bảo vệ cảnh quan...Nghị định số 117/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày...

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị quốc gia triển khai Nghị định số 117/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác quy hoạch, xác lập, thành lập, chuyển mục đích sử dụng rừng, nghiên cứu khoa học và hoạt động du lịch sinh thái rừng đặc dụng… Hiện nay, nước ta có 164 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích khoảng 2,2 triệu ha, trong đó có 30 vườn quốc gia, 69 khu bảo tồn thiên nhiên, 45 khu bảo vệ cảnh quan…
Nghị định số 117/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2011.
Theo Nhandan