Thứ hai,  20/03/2023

Cục Hải quan Lạng Sơn buộc thôi việc 1 công chức do tham nhũng

LSO-Vụ việc tham nhũng do bà Phạm Thị Điệp, nguyên kế toán Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng gây ra đã được Cục Hải quan Lạng Sơn chủ động làm rõ; quá trình phát hiện và xử lý đã tổ chức thực hiện khách quan, công khai theo quy định; đơn vị đã thu hồi đủ tổng số tiền sai phạm. Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Phạm Thị Điệp từ ngày 9/9/2010. Kết quả xử lý vi phạm đã được thông báo toàn ngành hải quan để giáo dục, rút kinh nghiệm trong việc quản lý cán bộ, công chức thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.Cụ thể: bà Phạm Thị Điệp, nguyên là kế toán công tác tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng (năm 2007 công tác tại Chi cục Hải quan Tân Thanh, năm 2009 công tác tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng). Trong quá trình công tác tại 2 đơn vị trên, bà Phạm Thị Điệp đã có ý làm trái chức năng,...

LSO-Vụ việc tham nhũng do bà Phạm Thị Điệp, nguyên kế toán Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng gây ra đã được Cục Hải quan Lạng Sơn chủ động làm rõ; quá trình phát hiện và xử lý đã tổ chức thực hiện khách quan, công khai theo quy định; đơn vị đã thu hồi đủ tổng số tiền sai phạm.
Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn đã quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Phạm Thị Điệp từ ngày 9/9/2010. Kết quả xử lý vi phạm đã được thông báo toàn ngành hải quan để giáo dục, rút kinh nghiệm trong việc quản lý cán bộ, công chức thực thi công vụ nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.
Cụ thể: bà Phạm Thị Điệp, nguyên là kế toán công tác tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng (năm 2007 công tác tại Chi cục Hải quan Tân Thanh, năm 2009 công tác tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng). Trong quá trình công tác tại 2 đơn vị trên, bà Phạm Thị Điệp đã có ý làm trái chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu gây thất thu 102.624.293 đồng tiền thuế (tự ý viết biên lai, tự ý thu tiền với tổng số tiền 17.052.205 đồng không nộp ngân sách nhà nước và sử dụng từ tháng 9/2009 đến khi đoàn kiểm tra phát hiện ngày 21/4/2010; tự ý điều chỉnh bút toán âm số tiền phải thu các doanh nghiệp với động cơ cá nhân, tổng số tiền phải thu 85.572.088 đồng).

Minh Thảo