Thứ ba,  31/01/2023

Cao Lộc nỗ lực đưa pháp luật vào đời sống người dân

LSO-Pháp luật có một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội lành mạnh. Do vậy, huyện Cao Lộc đã luôn quan tâm, quán triệt việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, theo từng đối tượng, địa bàn nhằm tuyên truyền một cách thiết thực và hiệu quả các chính sách pháp luật tới người dân.Công an huyện Cao Lộc giúp nhân dân xã Công Sơn làm nhà mới - Ảnh: Đức ToànMặc dù còn nhiều khó khăn như thiếu nguồn kinh phí, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế, một số địa phương xã chưa quan tâm đến hoạt động tuyên truyền pháp luật, một số cán bộ xã có kĩ năng tuyên truyền còn hạn chế..., nhưng ngành tư pháp huyện đã tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của UBND huyện, khắc phục những khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ...

LSO-Pháp luật có một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội lành mạnh. Do vậy, huyện Cao Lộc đã luôn quan tâm, quán triệt việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ năm 2011, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền có trọng tâm, theo từng đối tượng, địa bàn nhằm tuyên truyền một cách thiết thực và hiệu quả các chính sách pháp luật tới người dân.
Công an huyện Cao Lộc giúp nhân dân xã Công Sơn làm nhà mới – Ảnh: Đức Toàn
Mặc dù còn nhiều khó khăn như thiếu nguồn kinh phí, địa hình phức tạp, trình độ dân trí còn hạn chế, một số địa phương xã chưa quan tâm đến hoạt động tuyên truyền pháp luật, một số cán bộ xã có kĩ năng tuyên truyền còn hạn chế…, nhưng ngành tư pháp huyện đã tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của UBND huyện, khắc phục những khó khăn trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Năm 2010, ngành đã tham mưu và giúp UBND huyện tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền và tập huấn với 989 lượt người tham dự, cấp xã tổ chức được 236 cuộc với hơn 12 nghìn lượt người nghe. Ngoài ra, huyện còn cấp phát hơn 1.700 sách luật cùng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản… và tuyên truyền kịp thời trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về các văn bản luật mới. Nội dung tuyên truyền tập trung các luật liên quan mật thiết đến đời sống của bà con như: Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ, Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng kí và quản lý hộ tịch… Thông qua các cuộc tuyên truyền, người dân từng bước được nâng cao hiểu biết, ứng dụng trong xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp pháp luật năm 2011, ông Tăng Tiến Bình, Trưởng Phòng tư pháp huyện cho biết: Song song với tiếp tục tuyên truyền những văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành, phòng quán triệt nhiệm vụ phối hợp tổ chức tuyên truyền kịp thời đối với các văn bản mới ban hành. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật(PHCTPBGDPL) huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các nội dung cụ thể, tuyên tuyền theo các nhóm đối tượng, cấp, ngành và địa bàn. Như đối với cấp huyện tập trung phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị…; cấp xã tập trung phổ biến Luật đât đai, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật trợ giúp pháp lý, các văn bản về ngân sách, thuế, đăng kí và quản lý hộ tịch… Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các xã biên giới, xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Riêng đối với xã biên giới, huyện chú trọng phổ biến Luật an ninh quốc gia, Luật biên giới quốc gia, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài… Theo nhóm đối tượng như: trong thanh, thiếu niên, học sinh; doanh nghiệp; phụ nữ… cần tập trung các văn bản luật có liên quan.

Hiện nay, huyện đang tập trung và tăng cường tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Trong thời gian tới, huyện tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, phát huy tính chủ động sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở thôn, bản, khối phố; khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật và đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, nông dân với pháp luật, trợ giúp pháp lý… Với công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và phân định theo nhóm đối tượng, địa bàn, cùng với những giải pháp thực hiện cụ thể, huyện Cao Lộc sẽ từng bước đưa pháp luật vào đời sống của nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Lâm Như