Chủ nhật,  29/01/2023

Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm hành lang sông Nhuệ

Ngày 17-3, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 1792/UBND-NN yêu cầu các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và quận Hà Đông phải tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm, lấn chiếm hành lang sông Nhuệ.Thành phố chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; đồng thời quản lý, bảo vệ, chống tái lấn chiếm sau khi các địa phương đã xử lý, giải tỏa vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bên cạnh việc đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý theo đúng pháp luật còn phải tham mưu, đề xuất ban hành quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, lấn chiếm hành...

Ngày 17-3, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 1792/UBND-NN yêu cầu các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và quận Hà Đông phải tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm, lấn chiếm hành lang sông Nhuệ.
Thành phố chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; đồng thời quản lý, bảo vệ, chống tái lấn chiếm sau khi các địa phương đã xử lý, giải tỏa vi phạm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bên cạnh việc đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện xử lý theo đúng pháp luật còn phải tham mưu, đề xuất ban hành quy định gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-3.
* UBND thành phố cũng vừa có kết luận về việc khắc phục sự cố sạt lở đê hữu Hồng thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây và sạt lở đê Ái Nàng, đê Mỹ Hà thuộc địa bàn huyện Mỹ Đức. Theo kết luận, thành phố thống nhất bổ sung hạng mục xử lý sạt lở đê Mỹ Hà vào dự án kè đê, khơi thông dòng chảy sông Mỹ Hà và lập dự án xử lý sạt lở đê Ái Nàng. Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm thống nhất thỏa thuận giải pháp kỹ thuật xử lý sạt lở; tập trung thực hiện các thủ tục cho các dự án, bảo đảm hoàn thành tất cả các công việc này trước ngày 30-4.
Theo Nhandan