Chủ nhật,  29/01/2023

Kỷ luật lãnh đạo Công ty khai thác Khu bay Ðà Nẵng

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không miền trung vừa tiến hành kỷ luật lãnh đạo chủ chốt của Công ty khai thác Khu bay Đà Nẵng (trực thuộc Tổng công ty), vì đã sai phạm trong quá trình quản lý nhà nước, gây thất thoát tài sản của đơn vị hàng trăm triệu đồng.Cụ thể, từ năm 2003 đến năm 2010, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty đã để cấp dưới lợi dụng, dẫn đến xảy ra thất thoát tài sản của đơn vị, với số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhân viên, Ủy ban Kiểm tra Tổng công ty Cảng hàng không miền trung đã tiến hành thanh, kiểm tra và Tổng công ty Cảng hàng không miền trung ra Thông báo kỷ luật lao động lãnh đạo và nhân viên của công ty. Theo thông báo, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa sáu tháng, đồng thời bồi thường 67,2 triệu đồng; ông Phạm Ngọc Chiện, Phó Giám đốc...

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không miền trung vừa tiến hành kỷ luật lãnh đạo chủ chốt của Công ty khai thác Khu bay Đà Nẵng (trực thuộc Tổng công ty), vì đã sai phạm trong quá trình quản lý nhà nước, gây thất thoát tài sản của đơn vị hàng trăm triệu đồng.
Cụ thể, từ năm 2003 đến năm 2010, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty đã để cấp dưới lợi dụng, dẫn đến xảy ra thất thoát tài sản của đơn vị, với số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhân viên, Ủy ban Kiểm tra Tổng công ty Cảng hàng không miền trung đã tiến hành thanh, kiểm tra và Tổng công ty Cảng hàng không miền trung ra Thông báo kỷ luật lao động lãnh đạo và nhân viên của công ty. Theo thông báo, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời gian tối đa sáu tháng, đồng thời bồi thường 67,2 triệu đồng; ông Phạm Ngọc Chiện, Phó Giám đốc công ty, bị kỷ luật khiển trách và bồi thường 29,8 triệu đồng; ông Phạm Ngọc Tú, Đội trưởng đội bảo đảm sân đường, bị cách chức và bồi thường 483 triệu đồng, vì không chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý trang thiết bị, phương tiện, mua và cấp phát nhiên liệu, gây thất thoát tài sản của đơn vị hàng trăm triệu đồng, đồng thời thiếu minh bạch trong công tác tài chính, gây bức xúc, mất đoàn kết trong đơn vị; ông Nguyễn Hữu Hiền, Chánh văn phòng kiêm phụ trách kế toán bị kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương trong thời gian sáu tháng và bồi thường 44 triệu đồng; bà Trần Thị Lương, nhân viên kế toán bị khiển trách và bồi thường bảy triệu đồng.

Theo Nhandan