Thứ bảy,  25/09/2021

Phạt ba doanh nghiệp xăng dầu gian lận

UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định xử phạt hành chính ba doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận chất lượng xăng dầu, mức phạt 30 triệu đồng/doanh nghiệp.Đó là DNTN Lê Văn Thương (xã Đông Bình, huyện Thới Lai) qua kiểm định chất lượng 2.000 lít xăng A92 chỉ số oc-tan chỉ đạt 83,8; DNTN Xăng dầu Phú Xương (phường Phước Thới, quận Ô Môn) sau khi kiểm định chất lượng 1.500 lít xăng loại A92 chỉ số oc-tan chỉ đạt 87 và DNTN Nguyễn Văn Kiên (xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) pha trộn 1.200 lít xăng chỉ số oc-tan 86,2 thành xăng...

UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định xử phạt hành chính ba doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận chất lượng xăng dầu, mức phạt 30 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đó là DNTN Lê Văn Thương (xã Đông Bình, huyện Thới Lai) qua kiểm định chất lượng 2.000 lít xăng A92 chỉ số oc-tan chỉ đạt 83,8; DNTN Xăng dầu Phú Xương (phường Phước Thới, quận Ô Môn) sau khi kiểm định chất lượng 1.500 lít xăng loại A92 chỉ số oc-tan chỉ đạt 87 và DNTN Nguyễn Văn Kiên (xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) pha trộn 1.200 lít xăng chỉ số oc-tan 86,2 thành xăng A92.

Theo Nhandan