Thứ ba,  21/09/2021

Bắc Giang kiên trì đẩy lùi tệ nạn ma túy

Những năm gần đây, Bắc Giang trở thành điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Tây Bắc đi các tỉnh trong khu vực và nước ngoài. Tình hình tội phạm buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn ngày càng phức tạp, tinh vi.Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống AIDS, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh tới cấp xã, phường, tạo thành mặt trận rộng khắp từ thành thị tới nông thôn, vùng núi, toàn dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.Năm 2011, Ban chỉ đạo từ tỉnh tới cơ sở xã, phường được kiện toàn. Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện đề án chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2011- 2015. Để đạt mục tiêu đến năm 2015, giảm số người nghiện ma túy từ 20...

Những năm gần đây, Bắc Giang trở thành điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Tây Bắc đi các tỉnh trong khu vực và nước ngoài. Tình hình tội phạm buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn ngày càng phức tạp, tinh vi.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống AIDS, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh tới cấp xã, phường, tạo thành mặt trận rộng khắp từ thành thị tới nông thôn, vùng núi, toàn dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Năm 2011, Ban chỉ đạo từ tỉnh tới cơ sở xã, phường được kiện toàn. Ban chỉ đạo tỉnh đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện đề án chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2011- 2015. Để đạt mục tiêu đến năm 2015, giảm số người nghiện ma túy từ 20 đến 25% so với năm 2010, khống chế số người nghiện ma túy dưới 0,1% phấn đấu nâng tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có ma túy từ 28,7% năm 2010, lên 40% vào năm 2015 và có 15% số xã, phường giảm đối tượng mua bán, nghiện hút ma túy. Trước những diễn biến phức tạp ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, Ban chỉ đạo các cấp đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền gắn với các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể; kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, tổ chức triển lãm lưu động tác hại của ma túy sâu rộng trong nhân dân. Ban chỉ đạo bám sát phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh phòng, chống đẩy lùi tệ nạn ma túy. Những kinh nghiệm loại trừ ma túy ra khỏi địa bàn của 61 xã, phường, thị trấn được phổ biến nhân rộng. Tinh thần kiên trì bám sát tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy của cựu chiến binh tổ dân phố Chi Ly 1, phường Trần Phú, TP Bắc Giang đã góp phần tích cực đẩy lùi điểm nóng về ma túy ở khu dân cư. Phong trào &#39Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư&#39 đã góp phần phòng, chống đẩy lùi tệ nạn ma túy. Phong trào &#39xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy&#39 được các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tới từng xã, phường, thôn, bản. Phát huy thành quả loại trừ tệ nạn ma túy ra khỏi học sinh, sinh viên trong các trường học, Sở GD-ĐT đã củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo ở tất cả các trường học. Các trường đề cao trách nhiệm quản lý học sinh của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và các đoàn thể trong trường học, nhà trường đặc biệt coi trọng sự phối hợp gia đình và chính quyền cơ sở để quản lý, tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên tránh xa tệ nạn ma túy. Các trường học đều tổ chức ký cam kết giữa giáo viên chủ nhiệm, học sinh và gia đình không mắc tệ nạn ma túy.

Nhận thức rõ tính chất phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng công an tỉnh và công an các huyện nêu cao tinh thần liên tục tiến công, bóc gỡ triệt phá 18 đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn, bắt 66 đối tượng thu 26 bánh hê-rô-in, 2,7 kg cô-ca-in, 4.251 viên ma túy tổng hợp. Phối hợp lực lượng công an các tỉnh bạn, Công an Bắc Giang đã bám sát các địa bàn trọng điểm về mua bán, vận chuyển ma túy, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, chủ động đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Tháng 4-2011, lực lượng Công an Bắc Giang phối hợp công an các tỉnh bạn bắt gọn hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy thu hơn mười bánh hê-rô-in. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở thực hiện đồng bộ các biện pháp, vận động các đoàn thể, nhân dân tham gia triệt phá các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn. Các thị tứ, thị trấn, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nhà hàng ka-ra-ô-kê, quán bar, nhà nghỉ, không để tội phạm lợi dụng tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Ban chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân tạo nên sức mạnh răn đe, xử lý nghiêm bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trái phép. Công an tỉnh triển khai kế hoạch phát động mạnh mẽ phong trào &#39Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc&#39 sâu rộng trong các phường, xã, thị trấn. Các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đều xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma túy. Người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng đơn vị mình không có tệ nạn ma túy.

Bằng sự chỉ đạo tích cực, mạnh mẽ và sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, đoàn thể và tinh thần liên tục tiến công, Bắc Giang đã và đang từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ bình yên đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo Nhandan