Thứ tư,  22/09/2021

Phú Thọ: Phạt 10 doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường

Từ đầu tháng 5 đến nay UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng trong tỉnh đã ra quyết định phạt 10 doanh nghiệp trên địa bàn vì vi phạm các quy định về quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 238 triệu đồng.Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ phạt ba doanh nghiệp là: Công ty TNHH Việt Thái (huyện Lâm Thao), Công ty TNHH Trung Anh (TP. Việt Trì) và Công ty TNHH Trần Phú (huyện Tân Sơn) số tiền 188 triệu đồng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định xử phạt bảy doanh nghiệp với tổng số tiền 50 triệu đồng.Các doanh nghiệp này chủ yếu vi phạm trong lĩnh vực như: Khai thác khoáng sản vượt quá công suất quy định, không ký hợp đồng thuê đất, không thực hiện các nội dung trong cam kết bảo vệ môi trường; không lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy...

Từ đầu tháng 5 đến nay UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng trong tỉnh đã ra quyết định phạt 10 doanh nghiệp trên địa bàn vì vi phạm các quy định về quản lý khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 238 triệu đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ phạt ba doanh nghiệp là: Công ty TNHH Việt Thái (huyện Lâm Thao), Công ty TNHH Trung Anh (TP. Việt Trì) và Công ty TNHH Trần Phú (huyện Tân Sơn) số tiền 188 triệu đồng. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định xử phạt bảy doanh nghiệp với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Các doanh nghiệp này chủ yếu vi phạm trong lĩnh vực như: Khai thác khoáng sản vượt quá công suất quy định, không ký hợp đồng thuê đất, không thực hiện các nội dung trong cam kết bảo vệ môi trường; không lập bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại…

Theo Nhandan