Thứ ba,  21/09/2021

Bổ sung văn bản pháp lý để kiềm chế đường nhập lậu

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, vụ sản xuất 2010- 2011 cả nước có 38 nhà máy đường hoạt động, sản xuất được hơn 1 triệu 130 nghìn tấn, tăng 21,3% so với vụ 2009-2010. Trong đó, sản lượng đường của khu vực miền bắc đạt gần 287 nghìn tấn, miền trung 396 nghìn tấn và miền nam đạt 447 nghìn tấn.Tuy sản lượng đường tăng, nhưng tình trạng nhập lậu đường vẫn diễn ra ở mức đáng báo động, làm ảnh hưởng các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước. Để kiềm chế đường nhập lậu, Hiệp hội mía đường đề nghị Nhà nước bổ sung các văn bản pháp lý đủ mạnh để xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ đường. Bên cạnh đó, các nhà máy đường phải tự bảo vệ bằng cách nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, sử dụng tem chống hàng giả, hàng...

Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, vụ sản xuất 2010- 2011 cả nước có 38 nhà máy đường hoạt động, sản xuất được hơn 1 triệu 130 nghìn tấn, tăng 21,3% so với vụ 2009-2010. Trong đó, sản lượng đường của khu vực miền bắc đạt gần 287 nghìn tấn, miền trung 396 nghìn tấn và miền nam đạt 447 nghìn tấn.
Tuy sản lượng đường tăng, nhưng tình trạng nhập lậu đường vẫn diễn ra ở mức đáng báo động, làm ảnh hưởng các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước. Để kiềm chế đường nhập lậu, Hiệp hội mía đường đề nghị Nhà nước bổ sung các văn bản pháp lý đủ mạnh để xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ đường. Bên cạnh đó, các nhà máy đường phải tự bảo vệ bằng cách nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, sử dụng tem chống hàng giả, hàng nhái…

Theo Nhandan