Thứ ba,  28/03/2023

Quảng Ngãi rà soát, hủy bỏ các văn bản huy động đóng góp của dân

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp kinh phí trong dân phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội từ thiện...Các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố không được phép ban hành các văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp kinh phí trong quá trình huy động, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng, việc huy động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo các địa phương và sở, ban, ngành rà soát, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định (nếu có), xử lý đơn vị, cá nhân có sai phạm.Nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên Cựu thanh niên xung phong ở Thái BìnhNgày 5-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ...

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các huyện, thành phố và các sở, ban ngành của tỉnh kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp kinh phí trong dân phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội từ thiện…

Các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố không được phép ban hành các văn bản bắt buộc nhân dân đóng góp kinh phí trong quá trình huy động, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng, việc huy động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo các địa phương và sở, ban, ngành rà soát, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân sai quy định (nếu có), xử lý đơn vị, cá nhân có sai phạm.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên Cựu thanh niên xung phong ở Thái Bình

Ngày 5-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ hai nhiệm kỳ 2011-2016. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, hoạt động của Hội Cựu TNXP Thái Bình đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tổ chức Hội được thành lập, phát triển rộng khắp ở các địa phương và thu hút đông đảo cựu TNXP tham gia. Các cấp Hội đã triển khai hiệu quả những chương trình, cuộc vận động; quan tâm, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của cựu TNXP, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng – an ninh.

Đến nay, Hội Cựu TNXP Thái Bình có 10.820 đồng chí được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương, 14 cựu TNXP được công nhận liệt sĩ, 1.682 cựu TNXP được công nhận là thương binh, 596 cựu TNXP sống cô đơn, già yếu không nơi nương tựa được trợ cấp thường xuyên… Hội đã vận động các cựu TNXP cùng các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền gần ba tỷ đồng. Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Theo Nhandan