Thứ bảy,  20/08/2022

Bắt các đối tượng tham ô tiền trợ cấp

Ngày 12-8, tỉnh Thái Bình phát hiện tại xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà có 13 trường hợp là thân nhân người có công đã chết từ nhiều năm nay, nhưng ông Trần Trọng Khuê, cán bộ và ông Đào Văn Thông, thủ quỹ xã Thái Hưng không báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cắt trợ cấp với tổng số tiền hơn 454 triệu đồng. Chỉ có bảy người trong diện chi trả được phát hơn 105 triệu đồng. Cán bộ UBND xã Thái Hưng còn giữ lại gần 350 triệu đồng. Công an đang làm rõ...

Ngày 12-8, tỉnh Thái Bình phát hiện tại xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà có 13 trường hợp là thân nhân người có công đã chết từ nhiều năm nay, nhưng ông Trần Trọng Khuê, cán bộ và ông Đào Văn Thông, thủ quỹ xã Thái Hưng không báo cáo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cắt trợ cấp với tổng số tiền hơn 454 triệu đồng. Chỉ có bảy người trong diện chi trả được phát hơn 105 triệu đồng. Cán bộ UBND xã Thái Hưng còn giữ lại gần 350 triệu đồng. Công an đang làm rõ việc.

Theo Nhandan