Thứ sáu,  21/01/2022

Nỗ lực tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Chi Lăng

Mặc dù là địa phương chưa phát hiện tệ nạn mại dâm, song trong thời gian tới, theo đại diện cơ quan chức nang của huyện, cần gắn công tác phòng, chống mại dâm với công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là số phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tổ chức các dịch vụ giải trí, sinh hoạt văn hóa; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh… để làm giảm các điều kiện, nguyên nhân phát sinh, phát triển tệ nạn mại dâm; thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi hoạt động mại dâm; đối với các cơ sở vi phạm cần phải xử lý kiên quyết, đình chỉ hoạt động.

LSO-Trên địa bàn huyện Chi Lăng có hệ thống đường quốc lộ 1A, 234B, đường 279 và tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn chạy qua nên rất thuận lợi cho việc giao lưu, đi lại, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng đi kèm với những khó khăn thách thức, trong đó có tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… có biểu hiện gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Anh Hoàng Trung Long, cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chi Lăng, phụ trách lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: “Trên địa bàn huyện có 23 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trong đó có 2 khách sạn, 6 nhà trọ, 15 cơ sở quán nước giải khát có máy hát karaoke. Qua khảo sát, điều tra chưa phát hiện dấu hiệu mại dâm.Tuy vậy, chúng tôi luôn chủ động phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm (gọi tắt là Đội 178) của tỉnh, huyện tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn huyện để nắm bắt tình hình cụ thể. Để phòng, chống mại dâm có hiệu quả, một trong những yếu tố giữ vai trò quyết định là phải thống nhất về nhận thức, có sự tham gia đông đảo với ý thức trách nhiệm của cộng đồng, các đoàn thể, tổ chức và mọi thành viên.
Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh kiểm tra tệ nạn mại dâm tại nhà nghỉ ở xã Tân Thanh (Văn Lãng)
Theo đó, Phòng LĐ – TB&XH đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tệ nạn mại dâm, tập trung truyền thông vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho BCĐ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của huyện chỉ đạo ban, ngành liên quan tích cực hưởng ứng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Từ đó, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân, đoàn viên thanh niên nhận thức về hậu quả, tác hại của ma túy, mại dâm. Đồng thời phòng tích cực phối hợp với Phòng Dân tộc – tôn giáo, Văn hóa thông tin, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, hàng năm mở hội nghị tuyên truyền lồng ghép về tệ nạn ma túy, mại dâm, tuyên truyền lưu động trên địa bàn các xã, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội đã mang lại hiệu quả tích cực.
Kết quả, từ đầu năm đến nay, Đội 178 của huyện đã thanh, kiểm tra được 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, qua kiểm tra đội đã kịp thời nhắc nhở các cơ sở thực hiện đầy đủ quy định pháp luật liên quan. Cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành treo được 15 băng rôn, khẩu hiệu ở trung tâm huyện, thị trấn và cụm các xã; cấp phát khoảng 3.000 tờ rơi, sổ tay phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm cho các xã, thị trấn trên địa bàn để làm tài liệu phục vụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, hoạt động phòng, chống mại dâm còn được gắn liền với một số lĩnh vực quản lý xã hội như: quản lý con người; quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; quản lý lao động, quản lý giáo dục các loại đối tượng; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện…
Hiện nay, công tác phòng, chống mại dâm ở huyện vẫn chỉ dừng lại trên các văn bản quy định, chỉ thị hướng dẫn, thống kê báo cáo, do kinh phí còn mỏng nên việc triển khai tuyên truyền, tổ chức thanh, kiểm tra chưa được rộng khắp, chưa có sự phối hợp chặt chẽ theo một cơ chế thống nhất. Điều đó không chỉ hạn chế hiệu quả các biện pháp tiến hành mà còn tạo sơ hở cho tội phạm và đối tượng mại dâm lợi dụng.
Mặc dù là địa phương chưa phát hiện tệ nạn mại dâm, song trong thời gian tới, theo đại diện cơ quan chức nang của huyện, cần gắn công tác phòng, chống mại dâm với công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là số phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tổ chức các dịch vụ giải trí, sinh hoạt văn hóa; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh… để làm giảm các điều kiện, nguyên nhân phát sinh, phát triển tệ nạn mại dâm; thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi hoạt động mại dâm; đối với các cơ sở vi phạm cần phải xử lý kiên quyết, đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phòng, chống tệ nạn mại dâm; cần tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống mại dâm đủ mạnh, đầu tư kinh phí, phương tiện đảm bảo các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trung Xuân