Thứ tư,  28/09/2022

Đình chỉ hoạt động của hãng taxi Phú Gia

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), trong đợt thanh tra toàn diện các hãng taxi trên địa bàn Hà Nội, sau khi tiến hành thanh tra hãng taxi Phú Gia (Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phú Gia, địa chỉ số 10, ngõ 122/44/21, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đoàn thanh tra đã quyết định đình chỉ hoạt động của hãng taxi này vì không bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải taxi. Đoàn thanh tra đã phát hiện hãng taxi Phú Gia không đăng ký màu sơn, logo; không có bộ máy điều hành. Hãng taxi Phú Gia chỉ có 14 xe, trong đó chỉ có 4 xe là của Phú Gia, còn lại 6 xe thuê của công ty khác, 4 xe do cá nhân đóng góp. Với các xe của cá nhân đóng góp, công ty ký hợp đồng cho thuê sử dụng bộ đàm với lái xe với mức 800 nghìn đồng/tháng (một hình thức bán thương hiệu). Đối chiếu danh sách 14 lái xe của doanh nghiệp, đoàn thanh tra phát hiện có 3 lái xe không có tên trong danh sách. Hợp đồng lao động công...

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), trong đợt thanh tra toàn diện các hãng taxi trên địa bàn Hà Nội, sau khi tiến hành thanh tra hãng taxi Phú Gia (Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phú Gia, địa chỉ số 10, ngõ 122/44/21, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đoàn thanh tra đã quyết định đình chỉ hoạt động của hãng taxi này vì không bảo đảm các điều kiện kinh doanh vận tải taxi.
Đoàn thanh tra đã phát hiện hãng taxi Phú Gia không đăng ký màu sơn, logo; không có bộ máy điều hành. Hãng taxi Phú Gia chỉ có 14 xe, trong đó chỉ có 4 xe là của Phú Gia, còn lại 6 xe thuê của công ty khác, 4 xe do cá nhân đóng góp. Với các xe của cá nhân đóng góp, công ty ký hợp đồng cho thuê sử dụng bộ đàm với lái xe với mức 800 nghìn đồng/tháng (một hình thức bán thương hiệu).
Đối chiếu danh sách 14 lái xe của doanh nghiệp, đoàn thanh tra phát hiện có 3 lái xe không có tên trong danh sách. Hợp đồng lao động công ty ký với lái xe cũng rất tùy tiện, không quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ giữa hai bên; giao khoán cho mỗi lái xe một xe, vi phạm Luật Lao động.

Theo CPV