Thứ ba,  09/08/2022

Xử lý sau thanh tra tại VIGECAM

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (VIGECAM), sau khi Công đoàn Công ty cổ phần Vinacam có đơn phản ánh về việc xử lý sau thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy trình xử lý sau thanh tra tại VIGECAM.Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan, ngày 24-11-2011, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8395, thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đồng ý với kết quả xử lý sau thanh tra của Bộ NN và PTNT, giao Bộ trưởng NN và PTNT có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ để VIGECAM ổn định phát triển sản...
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (VIGECAM), sau khi Công đoàn Công ty cổ phần Vinacam có đơn phản ánh về việc xử lý sau thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát quy trình xử lý sau thanh tra tại VIGECAM.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên quan, ngày 24-11-2011, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8395, thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đồng ý với kết quả xử lý sau thanh tra của Bộ NN và PTNT, giao Bộ trưởng NN và PTNT có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ để VIGECAM ổn định phát triển sản xuất.

Theo Nhandan