Thứ sáu,  07/05/2021

Một tuần bắt 5 vụ vận chuyển pháo nổ

LSO- Theo số liệu tổng hợp của Đồn Biên phòng Tân Thanh (Văn Lãng), từ ngày 23-28/12/2011, Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 vụ/5 đối tượng vận chuyển pháo nổ từ bên kia biên giới vào nội địa với tổng trọng lượng gần 30 kg. Các đối tượng vi phạm chủ yếu là ngoại tỉnh và thường xé nhỏ khối lượng vận chuyển pháo nhằm tránh bị xử lý trách nhiệm hình sự khi bị bắt. Đồn Biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 24 triệu đồng. Theo đánh giá của lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh, về cuối năm tình hình vận chuyển pháo lậu qua biên giới trên địa bàn quản lý ngày càng phức...

LSO- Theo số liệu tổng hợp của Đồn Biên phòng Tân Thanh (Văn Lãng), từ ngày 23-28/12/2011, Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 vụ/5 đối tượng vận chuyển pháo nổ từ bên kia biên giới vào nội địa với tổng trọng lượng gần 30 kg. Các đối tượng vi phạm chủ yếu là ngoại tỉnh và thường xé nhỏ khối lượng vận chuyển pháo nhằm tránh bị xử lý trách nhiệm hình sự khi bị bắt. Đồn Biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 24 triệu đồng. Theo đánh giá của lãnh đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh, về cuối năm tình hình vận chuyển pháo lậu qua biên giới trên địa bàn quản lý ngày càng phức tạp.


Công Quân