Thứ tư,  12/05/2021

Không ngừng đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Có thể thấy rằng, năm qua, công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được chú trọng. Sự phối hợp giữa cơ quan THA với các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các phường, xã, thị trấn luôn đồng bộ, nhịp nhàng trong việc tổ chức xử lý tiêu huỷ tang vật, xử lý vật chứng, tài sản thu nộp ngân sách nhà nước. Liên ngành viện kiểm sát, toà án nhân dân và Cục THADS đã họp bàn, thống nhất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS để giải quyết dứt điểm các vụ việc, tránh dây dưa, tồn đọng kéo dài. Ở cấp huyện, công tác phối hợp cũng được các Chi cục quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là trong công tác giao nhận án, xử lý vật chứng, tài sản, công tác xét miễn giảm và thu tiền THA ngay tại phiên toà. Hạn chế việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong năm, ngành đã ra 69 quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, sau đó có 12 vụ việc không cần phải cưỡng chế do cơ quan THA đã giáo dục, thuyết phục được người phải THA tự nguyện thi hành. Trong quá trình tổ chức THA, các chấp hành viên, cán bộ THA luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả THA. Vì vậy, các bản án, quyết định của toà án được thi hành triệt để, kịp thời, đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

LSO-Năm 2011, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh, ngành thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tích cực hưởng ứng và ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vì vậy, công tác THADS đã đạt được nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH của địa phương.
Cục THADS phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy tang vật
Ông Đỗ Xuân Hợi, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn cho biết: trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục THADS luôn bám sát vào chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác THADS tiếp tục có những chuyển biến tích cực và ngày càng đạt được kết quả tốt hơn, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong THA. Ngành luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp nói chung và nhiệm vụ chính trị ở địa phương nói riêng. Kết quả thi hành về việc: Tổng số việc thụ lý là 4.609 việc, trong đó, năm trước chuyển sang là 1.484 việc, thụ lý mới 3.125 việc. Số việc đưa ra thi hành 4.334 việc, bao gồm: 3.172 việc có điều kiện thi hành và 1.162 việc chưa có điều kiện thi hành. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.901 việc, đạt tỷ lệ giải quyết xong về việc là 91%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2010. Số việc chuyển kỳ sau là 1.286 việc, gồm 1.015 việc chưa có điều kiện thi hành do xác minh người phải THA không có tài sản để thi hành và 271 việc đang giải quyết. Kết quả thi hành về tiền, tổng số tiền thụ lý là 58.294.482.000 đồng, số có điều kiện thi hành: 20.665.436.000 đồng, đã thi hành xong 18.482.452.000 đồng, đạt 89%, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 24% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao.
Cùng với đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THA được quan tâm, bởi THA là hoạt động thường xuyên, trực tiếp đụng chạm đến quyền về tài sản và nhân thân của các bên đương sự và dễ bị khiếu nại. Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị từ khâu tiếp công dân đến giai đoạn đối thoại phải mềm mỏng và có tính thuyết phục, áp dụng đúng quy trình giải quyết để đạt hiệu quả. Trong năm, toàn ngành đã tiếp nhận 8 đơn khiếu nại. Trong đó, có 2 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS, 6 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục THADS cấp huyện. Nội dung đơn khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến việc chậm THA, khiếu nại về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản THA, khiếu nại bản án chưa được thi hành dứt điểm. Qua xem xét, xác minh có 5 đơn khiếu nại sai, 3 đơn khiếu nại đúng. Các đơn thư đã được ngành tiến hành giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định, không để tồn đọng kéo dài, không có đơn khiếu nại nhiều lần, vượt cấp.
Có thể thấy rằng, năm qua, công tác phối hợp trong THADS tiếp tục được chú trọng. Sự phối hợp giữa cơ quan THA với các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến các huyện, thành phố, các phường, xã, thị trấn luôn đồng bộ, nhịp nhàng trong việc tổ chức xử lý tiêu huỷ tang vật, xử lý vật chứng, tài sản thu nộp ngân sách nhà nước. Liên ngành viện kiểm sát, toà án nhân dân và Cục THADS đã họp bàn, thống nhất giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS để giải quyết dứt điểm các vụ việc, tránh dây dưa, tồn đọng kéo dài. Ở cấp huyện, công tác phối hợp cũng được các Chi cục quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là trong công tác giao nhận án, xử lý vật chứng, tài sản, công tác xét miễn giảm và thu tiền THA ngay tại phiên toà. Hạn chế việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong năm, ngành đã ra 69 quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, sau đó có 12 vụ việc không cần phải cưỡng chế do cơ quan THA đã giáo dục, thuyết phục được người phải THA tự nguyện thi hành. Trong quá trình tổ chức THA, các chấp hành viên, cán bộ THA luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể để nâng cao hiệu quả THA. Vì vậy, các bản án, quyết định của toà án được thi hành triệt để, kịp thời, đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Thảo