Thứ ba,  18/05/2021

Phụ nữ Tân Mỹ góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy

LSO-Tân Mỹ là xã biên giới của huyện Văn Lãng, nơi có nhiều đường mòn sang nước bạn Trung Quốc và là địa bàn có khá đông lao động tự do ở các tỉnh đến lưu trú. Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, xã hội Tân Mỹ phát triển, song cũng là nơi tiềm ẩn các loại tội phạm. Trước thực tế đó, nhận thức rõ vai trò của tổ chức hội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý; những năm qua Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm giúp chị em hiểu về những hậu quả, tác hại của ma túy đối với gia đình và xã hội, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Vận động chị em tham gia phong trào TDTT, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giảm TNXH.Theo đó, Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ đã phối hợp với lực lượng công an, vận động hội viên phát hiện, tố giác những đối tượng buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất...

LSO-Tân Mỹ là xã biên giới của huyện Văn Lãng, nơi có nhiều đường mòn sang nước bạn Trung Quốc và là địa bàn có khá đông lao động tự do ở các tỉnh đến lưu trú. Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, xã hội Tân Mỹ phát triển, song cũng là nơi tiềm ẩn các loại tội phạm. Trước thực tế đó, nhận thức rõ vai trò của tổ chức hội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý; những năm qua Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm giúp chị em hiểu về những hậu quả, tác hại của ma túy đối với gia đình và xã hội, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy.
Vận động chị em tham gia phong trào TDTT, góp phần xây dựng
đời sống văn hóa, giảm TNXH.
Theo đó, Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ đã phối hợp với lực lượng công an, vận động hội viên phát hiện, tố giác những đối tượng buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma tuý; tham gia giao ban an ninh ở địa phương; phát động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội”, gắn với phong trào toàn dân “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Cùng với đó, trong các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt chi hội, các cấp hội luôn chủ động tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, những kiến thức về phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư, nhằm giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy. Thêm nữa, Hội Phụ nữ xã còn tăng cường chỉ đạo các chi, tổ hội thường xuyên quan tâm, theo dõi các gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên, hỗ trợ vốn kịp thời để các gia đình tiếp tục sản xuất, khuyến khích các hộ gia đình làm ăn hợp pháp, tránh xa những cám dỗ vật chất. Kết quả, hàng năm có trên 70% hội viên ký cam kết, thực hiện chương trình quản lý con em trong gia đình không mắc tệ nạn xã hội. Bà Nông Yến Lâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ cho biết: Xác định rõ vai trò quan trọng của tổ chức hội phụ nữ trong công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, những năm qua các cấp hội luôn vận động hội viên và người thân trong gia đình làm ăn hợp pháp, không tham gia vào buôn bán, vận chuyển ma túy, không mắc các tệ nạn xã hội… và chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính lâu dài.
Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, gắn với nội dung tuyên truyền pháp luật, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến những khu vực có nguy cơ cao như các khu dân cư gần cửa khẩu, nơi lưu trú của các lao động tự do ở gần khu vực giáp biên, giúp họ hiểu và tránh xa tệ nạn ma tuý. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên trong xã; phối hợp với nhà trường quản lý các cháu học sinh khi đến trường, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2011, hội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được gần 50 cuộc, cho trên 2000 lượt người nghe, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã vận động 6 đối tượng đi cai nghiện…Qua các buổi tuyên truyền không chỉ nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, mà còn trang bị cho chị em những kỹ năng quản lý, giáo dục con cái, kỹ năng phát hiện, tố giác tội phạm. Nhờ đó tình trạng phụ nữ tham gia buôn bán ma tuý trên địa bàn đã cơ bản bị loại bỏ.

Có thể nói, thông qua hình thức tuyên truyền, đa dạng, phong phú của Hội Phụ nữ xã Tân Mỹ, thời gian qua đã góp phần hạn chế sự gia tăng của tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Song, do đặc thù là xã biên giới, nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm cao, vì thế thời gian tới hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trung Xuân