Chủ nhật,  16/05/2021

Tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

LSO- Trong năm 2011, công tác thi hành pháp luật (PL) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đường lối, chủ trương của Đảng, PL của nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh được tuyên truyền tương đối đồng bộ, thống nhất bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp với giáo dục, thuyết phục, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động chấp hành PL của cán bộ và nhân dân. Chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước ngày càng được nâng cao. Nhân dân đã biết vận dụng PL vào đời sống cũng như tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm PL. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi tình hình thi hành PL của cơ quan chức năng cho thấy, trong khi đa số các quy định của PL được cán bộ, nhân dân nghiêm túc chấp hành thì vẫn còn có những quy định không được tuân thủ hoặc tuân thủ ở...

LSO- Trong năm 2011, công tác thi hành pháp luật (PL) trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đường lối, chủ trương của Đảng, PL của nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh được tuyên truyền tương đối đồng bộ, thống nhất bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp với giáo dục, thuyết phục, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động chấp hành PL của cán bộ và nhân dân. Chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước ngày càng được nâng cao. Nhân dân đã biết vận dụng PL vào đời sống cũng như tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm PL. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi tình hình thi hành PL của cơ quan chức năng cho thấy, trong khi đa số các quy định của PL được cán bộ, nhân dân nghiêm túc chấp hành thì vẫn còn có những quy định không được tuân thủ hoặc tuân thủ ở mức độ không cao, cụ thể:

Người dân lấn chiếm lòng đường, dựng lều, bạt để làm việc riêng


Trong lĩnh vực y tế, việc tuân thủ quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng (rạp hát, phòng họp, phòng làm việc, bệnh viện, thư viện, phòng đợi nhà gà, bến xe, sân bay, bến cảng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở những nơi công cộng khác có quy định cấm) của một số người dân còn chưa cao và việc xử phạt hành chính hành vi cấm hút thuốc lá nơi công cộng (phạt tiền) theo Điều 16 Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ chưa thực hiện được. Trong lĩnh vực cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), việc chấp hành các quy định của PL về BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số có mức độ tuân thủ không cao. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, mức độ tuân thủ các quy định về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo theo quy định của Pháp lệnh quảng cáo; Luật Du lịch; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình còn chưa cao. Qua kiểm tra 100 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và hoạt động quảng cáo, thanh tra liên ngành đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với tổng số tiền 99 triệu đồng, tạm giữ 756 đĩa CD, VCD, DVD và các sách bói toán, tử vi, tướng số không rõ nguồn gốc. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, một số cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định về hành lang đường bộ như: phơi nông sản, để vật liệu xây dựng, củi, gỗ ra lề đường. Tình trạng người dân dựng lều, bạt, ô, dù, lấy mặt đường làm nơi kinh doanh, lấn chiếm hành lang giao thông, họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông vẫn xảy ra ở nhiều địa phương; Trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân chưa tuân thủ đúng các quy định của Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Pháp lệnh giống cấy trồng, Pháp lệnh giống vật nuôi…Qua kiểm tra 60 hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 17 hộ vi phạm, kiểm tra 53 quầy kinh doanh thuốc thú y, phát hiện 8 quầy vi phạm, hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng như khai thác, vận chuyển, tiêu thụ lâm sản trái phép vẫn xảy ra…Ngoài ra, còn nhiều quy định của PL về các lĩnh vực khác như: lao động – thương binh và xã hội, an ninh trật tự, tài nguyên – môi trường…không được tuân thủ hoặc tuân thủ ở mức độ chưa cao.

Nguyên nhân là do một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chưa cụ thể, kịp thời, rõ ràng, chồng chéo, gây khó khăn cho cán bộ và người dân khi áp dụng vào thực tế; nhận thức, ý thức chấp hành PL của một số cơ quan, tổ chức và cá nhân còn hạn chế, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ được giao thi hành công vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; một số lĩnh vực, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL còn hạn chế, chưa sâu rộng, thường xuyên…Vì vậy, để các quy định của PL thực sự đi vào cuộc sống, cơ quan chức năng cần thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thi hành PL trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với thực tiễn, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; quan tâm, chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến PL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành PL tới các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân…Đức Anh