Chủ nhật,  09/05/2021

Xử phạt hành chính ba công ty vi phạm tuyển sinh, liên kết đào tạo

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH nghiên cứu và giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam), Công ty TNHH ILA Việt Nam và Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES Việt Nam với tổng số tiền 220 triệu đồng.Đây là hoạt động tiếp theo sau khi đoàn thanh tra của bộ phát hiện các đơn vị vi phạm trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo liên kết với một số cơ sở đào tạo nước ngoài sai quy định.Trong đó, Công ty TNHH ERC Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng, Công ty TNHH ILA Việt Nam bị phạt 65 triệu đồng và Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng. Ngoài ra, các công ty này phải dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép các trình độ đã ký kết với đối tác nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, trả lại kinh phí cho người học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giải quyết hậu quả (nếu...
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH nghiên cứu và giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam), Công ty TNHH ILA Việt Nam và Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES Việt Nam với tổng số tiền 220 triệu đồng.

Đây là hoạt động tiếp theo sau khi đoàn thanh tra của bộ phát hiện các đơn vị vi phạm trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo liên kết với một số cơ sở đào tạo nước ngoài sai quy định.

Trong đó, Công ty TNHH ERC Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng, Công ty TNHH ILA Việt Nam bị phạt 65 triệu đồng và Công ty TNHH dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES Việt Nam bị phạt 75 triệu đồng. Ngoài ra, các công ty này phải dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép các trình độ đã ký kết với đối tác nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, trả lại kinh phí cho người học, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giải quyết hậu quả (nếu có).

Theo Nhandan